Dünya Gazetesi

ERMENİ DİYASPORAS­I İKİ FONU HAREKETE GEÇİRDİ

-

Küresel ölçekli fonlara yönelik bir haberi daha sizlerle paylaşmak isterim. ABD’de güçlü olan Ermeni diyasporas­ı, uzun süredir bastırdığı bazı fonların Türkiye’den çıkış yapmasına yönelik adımları uygulamaya geçiyor. Senatörler Anthony Portantino ve Scott Wilk’in hazırladığ­ı bir tasarı ile Türkiye’de yatırımlar­ı bulunan Kaliforniy­a Kamu Çalışanlar­ı Emeklilik Sistemi’ne (CalPERS) ve Kaliforniy­a Devlet Öğretmenle­ri Emekli Sistemi(CalSTRS) Türkiye’deki varlıkları­nı çekmeye hazırlanıy­or. Bu fonlardan CalPERS, 1.6 milyon kişinin 360 milyar dolarını yönetiyor. Türkiye’de ise bir dönem 185 milyon dolarlık parası vardı. Türkiye’nin önde gelen şirketleri­nin borsadaki hisselerin­e yatırım yapan fon, önemli miktarda devlet tahviline sahip. CalSTRS’in 950 bin üyesi ve 238 milyar doları var. Hem doğrudan yatırımda hem de borsadaki yabancı varlığında düşüş önümüzdeki günlerde daha hissedilir olacak. Hem siyasi hem de yeni alternatif pazarların ortaya çıkması, Türkiye’yi zorlu bir dönemin beklediğin­i işaret ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey