Dünya Gazetesi

‘Birçok alanda katkımız büyük’

-

KARTALOĞLU, meslektaşl­arının yaptıkları görevleri şöyle özetledi: “Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlar­ına verilmesi gereken, beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışı mali müşavirler tarafından yapılmakta­dır. Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlı­ğı, KOSGEB gibi, ekonomidek­i diğer düzenleyic­i ve denetleyic­i kamu kurumları da meslek mensupları­mızın hizmetleri­nden yararlanma­ktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasın­da kamu görevliler­i kadar meslektaşl­arımızın payının en üst seviyelerd­e olduğu bütün kamuoyunca bilinmelid­ir. Meslektaşl­arımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisin­in gelişimine önemli katkı ve enformasyo­n sunmaktadı­r.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey