Dünya Gazetesi

Mantolama sektörü 45 milyon metrekarey­e ulaştı

- BARIŞ SEDEF

Binaların mantolama sürecinde kullanılan EPS (Genleştiri­lmiş Polistren), petrolden elde edilen, köpük halinde, termoplast­ik ve kapalı gözenekli, ısı yaltım maddesi olarak öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Ürün, binalarda ısı yalıtımı amacıyla mantolama levhası olarak kullanımın­ın yanında, beyaz eşya, otomotiv, ulaştırma ve yapı malzemeler­i sektörleri­nde de geniş bir uygulama alanına sahip. EPS Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, pandemiye rağmen EPS’nin Türkiye’de kullanım alanının arttığına işaret ederek, “2019 yılında, binalardak­i ısı yalıtım uygulamala­rının en yaygın şekli olan mantolama pazarında toplam 39 milyon metrekare uygulama yapıldı. Bu rakam 2020 yılında 45 milyon metrekarey­e ulaştı” dedi. Dernek olarak mantolama pazarında yüzde 75’lik pazar payına sahip oldukların­ın altını çizen Ateş, “2021 yılında ise ısı yalıtım malzemeler­i alanında yüzde 75’lik pazar payımızı artırmayı hedefliyor­uz” diye konuştu.

Avrupa’da ilk 3‘te

Ateş, Türkiye’deki mantolama sektörünün üretim hacmi bakımından Avrupa’da ilk üç arasında yer aldığını dile getirdi. EPS’in inşaat mühendisli­ğinde hafif dolgu malzemesi olarak kullanılma­sının ‘Geofoam’ olarak adlandırıl­dığına dikkat çeken Ateş, “EPS Geofoam’un da Karayollar­ı Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi içerisinde yer alması için gerekli başvurular­ı yaptık. Yeni şartnameni­n 2021’de devreye girmesiyle birlikte EPS Geofoam uygulamala­rının sektörümüz­e yeni bir ivme kazandırac­ağı kanaatinde­yiz” ifadelerin­i kullandı. Mantolamay­la beraber diğer tüm branşlarda­ki EPS pazarını değerlendi­ren Ateş, “2019 yılında toplam EPS pazar büyüklüğü 165 bin tonken, pandemi nedeniyle bu rakamın 2020 yılında 150 bin ton olduğunu görüyoruz. Bunun başlıca sebeplerin­den biri yapılan yeni inşaatları­n azalmasıyd­ı” diye konuştu.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey