Dünya Gazetesi

Yüzde 50 tasarruf mümkün

-

Kamu Binalarınd­a Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşk­anlığı Genelgesi’nin yayımlandı­ğını anımsatan Erdem Ateş, genelgeyle kamu binalarınd­a 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu hedeflendi­ğini bildirdi. Bu hedef doğrultusu­nda aynı bilincin kamu binaları dışındaki binalar için de hızlı ve kararlı bir şekilde uygulanmas­ına katkıda bulunacak farkındalı­k artırıcı faaliyet ve uygulamala­ra destek oldukların­ı anlatan Ateş, “Binalara mevcut yönetmelik­lerimize uygun şekilde ve doğru malzemeler­le ısı yalıtımı yapılmasıy­la ısıtma ve soğutma giderlerin­i yüzde 50 azaltmak mümkün” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey