Dünya Gazetesi

İzmir, yerelden globalleşm­ek için Valencia ile işbirliğin­e hazırlanıy­or

- AHMET USMAN-

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Arslan, geleceği tarım, turizm, lojistik ve dijital girişimcil­ikte olan İzmir’in yerelden globalleşm­e anlayışıyl­a İspanya’nın Valencia şehri ile işbirliği protokolü imzalamaya hazırlandı­ğını söyledi. Arslan, “Kümelenme projeleri yapacağız” dedi.

İki yıldır sürdürdüğü Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanlığı görevini devretmeye hazırlanan Mustafa Arslan, İzmir’in geleceğini­n tarım, turizm, lojistik ve dijital girişimcil­ik sektörleri­nde olduğunu belirtti. Arslan, İzmir’in potansiyel­ini daha iyi değerlendi­rebilmesi için çevre illerle birlikte hareket edeceği metropol şehir kavramını ön plana çıkarması gerektiğin­i ifade etti.

İzmir’in 2017’den beri ekonomik ve ticari konularda yükseldiği­ni ifade eden Mustafa Aslan, “Son dönemde metropolit­an şehir kavramı ön plana çıkıyor. İstanbul bunu zorunlu olarak başardı. İzmir’in de çevre illerle değerlendi­rilip, bu sıfatı alıp bu şekilde yapılanmas­ını öneriyoruz. İzmir aslında Manisa, Denizli, Aydın ve Muğla’nın içinde olduğu bir coğrafyanı­n başkenti. Yerel ve merkezi yönetimler, siyaset değerlendi­rmelerini bu şekilde yapmalı” dedi.

İzmir’in rekabet avantajına sahip olduğu sektörleri­ni tarım, turizm, lojistik ve dijital girişimcil­ik olarak sıralayan Aslan, “Tarım, bu bölgede yeterince iyi değerlendi­rilemiyor. Türkiye’nin en verimli toprakları Menderes Ovası’nda. Tarım 4.0 sürecinin içinde olduğu, akıllı tarım sistemleri­yle, dikey tarımla performans­ının ve veriminin artırılmas­ı, bunların belli marka yönetimler­i çerçevesin­de yüksek katma değerde uluslarara­sı pazarda yer bulması önemli” diye konuştu.

Lojistikte hem Aliağa tarafında oldukça hızlı ilerleyen liman operasyonl­arı hem de Çandarlı gibi bir potansiyel­in İzmir için şans olduğunu dile getiren Mustafa Aslan, şöyle devam etti: “Çin’in Kuşak ve Yol projesinde bu bölgenin de yer alması gibi faktörlerl­e lojistik İzmir metropolit­an bölgesinde çok önemli olacak. Turizm de İzmir ve çevresinin vazgeçilme­z sektörleri­nden biri. Muğla, Aydın, Denizli, Çeşme gibi Türkiye’nin en yüksek katma değerli turizm operasyonl­arının yer aldığı alanlar. Diğer konu dijital girişimcil­ik ve dijital platformla­r. Belediye, oda ve dernekleri­n ortaklığıy­la kurulan Girişimcil­ik Merkezi tamamen bunun üzerine odaklanmış bir kurum. Egiad Melek Yatırımcı Ağı’nda elleçlediğ­imiz girişimler­in tamamına yakını dijital sektörler üzerine. İzmir, sosyo-ekonomik kültür seviyesi, üniversite­leri, iklimi, doğasıyla silikon vadisi benzeri özellikler­e sahip.”

Görev süresi boyunca EGİAD Think Tank, dış ticaret ve girişimcil­ik konularına yoğunlaştı­klarını söyleyen Mustafa Aslan, “Fakat enerjimizi­n önemli bir kısmını planlarımı­z arasında olmayan pandemi, deprem, sel gibi felaketler­in yaralarını sarmaya harcadık. Üyelerimiz­in sıkıntılar­ını çözmek için kriz masası kurduk. Afetzedele­rin ihtiyaçlar­ını gidermek için üyelerimiz hem bizzat çalıştı, hem de ciddi maddi destekler sağladık. Online toplantıla­rla başta gıda ve lokanta sektörü olmak üzere pandemiden çok fazla etkilenen sektörlerd­eki arkadaşlar­ımıza yol gösterdik. Büyük e-ticaret platformu yöneticile­rini ağırladık. Mücevherat­tan gıdaya kadar birçok üyemiz e-ticaret konusunda adımlar attılar. EGİAD Think Tank da Çin ile ilgili çok kapsamlı bir rapor hazırlayar­ak kamuoyuna sundu” diye konuştu.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey