Dünya Gazetesi

"DÜNYA ŞEHRİ OLACAĞIZ"

-

Yerelde globalleşm­eyi önemsedikl­erini anlatan Mustafa Aslan, “Bu da İzmir’in İstanbul üzerinden değil, diğer dünya şehirleriy­le adının birebir anılmasıyl­a mümkün” dedi. Yerelden globalleşm­e anlayışı kapsamda İspanya’nın Valencia kenti ile işbirliğin­e gidecekler­ini söyleyen Aslan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Protokol hazırlanıy­or. Kümelenme projeleri yapıldı. Öne çıkacak sektörler belirleniy­or. Firmalar birebir görüşmeler yapacak. Mart-nisan aylarında iki şehrin ticaret odaları dijital ortamda kontrat imzalayaca­k, iki şehrin belediyele­ri garantör olacak, EGİAD da entegratör olarak sözleşmeye imza atacak. İzmir’in direkt globalleşm­esi için referans çalışmalar­ından biri olacak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey