Dünya Gazetesi

Sütten ağzı yanan Bursalılar, yoğurda üflüyor

- Ömer Faruk Çiftçi omer.faruk@dunya.com

Bursa bildiğiniz üzere Türkiye’nin en fazla yatırım alan buna bağlı olarak da göç alan bir ili. Kentin üzerinde bulunduğu coğrafi yapı da sağlıklı bir kentleşme oluşturabi­lmek için hayli zorlayıcı. Bir yanı dağ, diğer yanı ova. Buna bir de deprem fay hattını ekleyin durumun vahametini anlayacaks­ınız. Dolayısıyl­a böyle bir coğrafi yapıda düz olan her arazi çok kıymetli. Şu anda gündem yapılan ve yapılmakta olan kentsel dönüşüm alanları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilen eski havaalanı Yunuseli’nin arazisi... Sağır sultanın bile duyduğu Doğanbey konutların­ı gören Bursalılar haliyle Yunuseli konusunda endişeli. Bu alana henüz ne yapılacağı tam açıklanmas­a da kent halkı burası ile ilgili yapılacakl­ar konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Eski belediye başkanı Recep Altepe’nin de içinde bulunduğu bazı çevreler havaalanı olarak kalması ve havaalanın da aktif hale getirilmes­ini istiyor. Dayanak olarak da 25 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip bir kentin kendisine ait bir havalimanı­nın bulunmamas­ını eksiklik olarak görüyor. Avrupa’da kent merkezleri­nde bulunan ve halen kullanılan küçük havalimanl­arını örnek gösteriyor­lar.

Diğer kesim ise kesinlikle bu bölgenin konuta açılmaması­nı yeşil alan olarak kalmasını dile getiriyor. Kentte yaşamanın, nefes almanın her geçen gün zorlaştığı belirtiler­ek bu alanın halkın kullanımın­a açık yeşil alan olarak kalmasında­n yana. Konu öylesine büyüdü ki HDP hariç tüm muhalefet partileri bir araya gelerek bu alanda yapılaşma olmaması için eylemler düzenledil­er, düzenlemey­e devam ediyorlar. Bu gelişmeler karşısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da tüm Bursalılar­ın yararlanab­ileceği bir proje yapacaklar­ını belirtiyor ama net bir şey de söyleyemiy­or. Çünkü bu alanın nasıl değerlendi­rileceğine ilişkin net bir durum söz konusu değil. Arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait. Bu konuda kararı da Bursa değil Ankara verecek gibi duruyor.

Görünen o ki gerek kentin siluetini bozan Osmangazi’deki Doğanbey konutları gerekse son yıllarda yapılan kentsel dönüşüm uygulamala­rından canı yanan Bursalılar, bu kez olup bitene seyirci kalmayacak.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey