Dünya Gazetesi

Denizli OSB, Teknokent’e ortak olacak

- OSMAN NURİ BOYACI DENİZLİ

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ’ye bölgede İkinci Faz ve Yenilik Merkezi kurulacağı için ortak olmaya karar verdi. Denizli OSB yönetimi, İkinci Faz ve Yenilik Merkezi için 10 bin metrekare alan ayırdı. Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıld­ız, Denizli OSB’yi ziyaret ederek proje hakkında değerlendi­rmeler yaptı.

Kurulduğu 2008 yılında; Denizli Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve İhracatçıl­ar Birliği’nin yüzde 10’ar hisseyle ortak olduğu Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ne Teknokent 2. Faz ve Yenilik Merkezi kurulması için çalışmalar­ını sürdürüyor. Teknokent’te yürütülen Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçi çalışmalar­ının uygulama alanı olması planlanan merkezin kurulması için Denizli OSB, 10 bin metrekare arsa tahsis etti. Bölgede üretim yapan firmaların merkezdeki çalışmalar­a katkı sağlamalar­ı ve önerilerde bulunmalar­ı için Denizli OSB Yönetimi, Danışma Kurulu oluşturdu. Ayrıca Denizli OSB Müdürlüğü, Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ’ye ortak olacak.

Teknokent II. Faz ve Yenilik Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmes­i için Pamukkale Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıld­ız ve Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, Denizli OSB’yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Koleji Okul Müdürü Sadi Öztekin ve kurulacak merkezde görev alacak sanayicile­rle değerlendi­rme toplantısı yaptı. Toplantıda 2. Faz ve Yenilik Merkezi’nin kurulması için yürütülece­k çalışmalar ve merkez bünyesinde­ki faaliyetle­r konuşuldu.

Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıld­ız, “Burada temel amaç, üniversite­ler ve araştırma merkezleri­ndeki Ar-Ge sonuçların­ın sanayiye aktarılmas­ıdır” dedi. Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu ise, Teknokent Faz II için 10 bin metrekare alan ayrıldığın­ı belirterek, “Bu alanda projelerin gerçekten üretilmesi­ni, filli çalışmalar­ın yapılması için kapalı yer yapacağız. Denizli OSB olarak bu teknolojik gelişmeler­e sanayicile­rimizin de ayak uydurmasın­ı istiyoruz. Merkezin, bölgemizde üretim yapan firmaların teknolojik gelişimine önemli katkı sağlayacağ­ına inanıyorum” diye konuştu.

 ??  ?? Teknokent II. Faz ve Yenilik Merkezi Projesi’nde görev alacak sanayicile­rle değerlendi­rme toplantısı yapıldı.
Teknokent II. Faz ve Yenilik Merkezi Projesi’nde görev alacak sanayicile­rle değerlendi­rme toplantısı yapıldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey