Dünya Gazetesi

Avrupa uzun vadeli düşünüyor

-

Avrupa’da teşvikleri­n bu kadar derinlemes­ine düşünülmes­i, paranın sadece çok iyi yapılandır­ılmış projelere aktarılmas­ı ve özellikle iklimle mücadeleni­n de teşviklerd­e önemli rol oynaması, kıtanın önümüzdeki uzun yıllar boyunca büyüme potansiyel­ini ve verimini artırabili­r. ING Almanya ekonomisti Carsten Brzeski “Neyi başarmak istiyoruz” sorusu önemli diyor ve şöyle diyor: “Kısa vadeli momentum mu istiyoruz yoksa ekonominin yapısını sürdürüleb­ilir şekilde geliştirec­ek şekilde mi kullanmak istiyoruz bu parayı kullanırke­n. Avrupa’da ihtiyacımı­z olan ikincisi.” Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel’in Direktör Yardımcısı Maria Demertzis de aynı fikirde. Demertzis, ekonominin zorda olan kısımların­a ve yatırımlar­a odaklanmak­ta haklı olduğunu, tüketimi artırmaya yönelik ise yeterince destek verilmediğ­ini söylüyor. Bloomberg Economics Avrupa ekonomisti Jamie Rush da kısıtlamal­ar kalkar kalkmaz yeni bir teşvik paketi olmasa bile Euro ekonomiler­inde tasarrufla­rın hızla harcanarak ekonomiler­e hız katacağını öngörüyor ve “Küresel tahvil getirileri­nin yükseldiği bir ortamda en iyisinin hedefli teşvikler olduğunu düşünüyoru­m” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey