Dünya Gazetesi

Şölen, dijital kanallar ve e-ticarete yatırım yaptı

- TALİP ÖZTÜRK

Küresel ölçekte güçlü bir pazarlama ağına sahip oldukların­ı ve 120 ülkeye ihracat yaptıkları­nı belirten Şölen Çikolata CEO’su Elif Çoban, pandemi sürecinde ağırlık kazanan dijitalleş­meye daha fazla odaklandık­larını söyledi. Çoban, hem dijital kanallara hem de e-ticarete yatırım yaptıkları­nı vurguladı.

COVID-19’un yayılması ile birlikte süreci yakından takip ederek Şubat 2020 itibariyle ek tedbirleri hızla hayata geçirdikle­rini aktaran Çoban, “Türkiye’nin markası olarak hem yurt içinde hem de yurtdışınd­a hem çalışanlar­ımıza hem ekosistemi­miz içindeki tüm tedarikçi ve paydaşları­mıza hem de tüketicile­re güven verdik. Gıda güvenliğim­iz, teknolojik altyapımız, dünyada ihracat ve e-ticaret kanalındak­i başarıları­mızla iş dünyasına örnek olabilecek işlere imza atıyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde yeni tedbirler aldılar

Virüsün Türkiye’de görülmesiy­le birlikte Gaziantep ve İstanbul fabrikalar­ında ek tedbirleri hayata geçirdikle­rini aktaran Çoban, 2020 yılında toplam üretken bakım (TPM) alanında Japan Institute of Plant Maintenanc­e (JIPM) tarafından her yıl düzenlenen TPM Awards 2020’de ‘Mükemmelik Ödülü’nü aldıkların­ı açıkladı.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey