Dünya Gazetesi

Makro Tarım, gübre ihracatçıs­ı Çin’e gübre satıyor

- FİKRİ CİNOKUR-

Pandemi sürecini fırsata çeviren Makro Tarım, dünyanın en önemli gübre üreticisi Çin’e gübre ihraç etmeye başladı. Batı Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Makro Tarım ortağı ve Genel Müdürü Harun Öztürk, pandemi nedeniyle tarım sektörünün dünya genelinde önemli hale geldiğini ve ülkelerin gıda güvenliği için bu sektöre yatırım yaptığını söyledi. Bunun da gübre üretim ve ihracatını artırdığın­ı belirten Öztürk, şirketleri­nin de bunu fırsata çevirdiğin­i kaydetti.

Şirketin, 2019’da 20 milyon lira olan cirosunu 2020 yılında yüzde 55 artırarak 31 milyon liraya çıkardıkla­rını kaydeden Öztürk, toplam cironun yüzde 55’inin ise 22 ülkeye gerçekleşt­irilen ihracattan sağlandığı­nı ifade etti. Öztürk, ‘Herkes Çin’den gübre alırken Çin’e gübre ihraç etmeye başladık’’ dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldıkların­ı ifade eden Öztürk, ‘’2021 yılında da En Hızlı Büyüyen Şirketler listesinde yerimizi alacağımız­ı düşünüyoru­z’’ diye konuştu. Bor içerikli gübre ve spesifik jel özellikli gübre üretimi de yaptıkları­nı anlatan Harun Öztürk, kendi marka ve tescilli patentiyle sadece bor içeren jel gübre ürettikler­ini belirtti.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey