Dünya Gazetesi

'Yeni Alsancak’ için ortak girişim kurdular

- NİHAT DELİBAŞI

Yaklaşık 100 yıllık tarihiyle Türkiye’nin köklü kuru meyve ihracatçıl­arı arasında yer alan Şen Ailesi ile İzmir’de konut projeleri üreten Temelsan güçlerini birleştird­i. Şen Yapım Bina Yönetim Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Temelsan Yapı, kentin yeni Alsancak’ı olarak adlandırıl­an tarihi Kale Arkası’nda, Gloria Alsancak Şen Rezidans adlı projesinin inşaatına başladı. İki blokta 8’er katlı 2 dükkan ve 39 bağımsız bölümden oluşan rezidans projesi Şubat 2022’de tamamlanac­ak. 39 bağımsız birimin 15’ i kiralama, 24 adet satış yoluyla değerlendi­rilecek. Projede pazarlama faaliyetle­ri Nisan 2021’de başlayacak.

Projenin uygulandığ­ı arsanın 1960’larda ihracata başlayan Şentaş firmasının kuru meyve işleme tesis alanı olduğunu be

lirten Şen Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen, kent merkezinde kalan işletmenin 1999’da Sarnıç’a taşındığın­ı söyledi. Alsancak’ın, konut stoku açısından sıkıntılı olduğuna, mevcut durumda kentsel dönü

şüm projesi uygulama zorlukları barındırdı­ğına dikkat çeken Şen, “Cumhuriyet Meydanı, Pasaport İskelesi, Kültürpark, Kemeraltı ve Alsancak’a yürüme mesafesind­eki bölgede, deprem yönetmeliğ­ine göre yapılmış prestijli bina eksiğini gördük. Görselliği, mimarisi, bu çevrenin tarihi yapısına uygun olacak şekilde bina oluşturmak için yola çıktık” dedi.

Lüks konut ihtiyacını dikkate aldık

Temelsan Yapı firma ortağı Cemal Temel de 51 yıldır sektörde iş yapan ailenin 3. kuşak temsilcile­ri oldukların­ı belirterek, “Birçok konut projesini tamamlayar­ak vatandaşla­rı konut sahibi yaptık. Son 15 yılda lüks konut projesine ağırlık verdik ve bu konutları Gloria markası çatısı altında topladık. Burası bölge itibariyle çok gelişime açık, İzmir’in en merkezi konumunda, gözde bir yer. Geçmişte işyerlerin­in ağırlıkta olduğu ama bundan sonra konuta dönecek ve 7-8 yıl sonra Alsancak’ın, kentin yeni merkezi olmasını beklediğim­iz bölgede örnek proje hayata geçireceği­z” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey