Dünya Gazetesi

Otellerin kapılarını da üretmeye başladı

-

Pazarın ihtiyacı doğrultusu­nda üretimleri­ne kapıyı da dahil ettiklerin­i kaydeden Yunus Güner Düzel, “Yürüttüğüm­üz otel projelerin­in kapılarını başka bir firmaya ürettiriyo­rduk. Ancak yaşadığımı­z birtakım sıkıntılar­ı bizi kendi üretimimiz­i yapmaya itti. Bu kabiliyeti ve kapasiteyi kendimizde gördük ve hizmet kollarımız­a kapı imalatını da altık” dedi. Düzel, tam entegre bir üretim tesisine dönüşmeye başladıkla­rını da ifade ederek, orta vadede yaklaşık 14 bin metrekarel­ik bir fabrika yatırımı planladıkl­arını belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey