Dünya Gazetesi

Enerjide noktayı koyan Türkiye’nin dinamik şirketi

- Sami Altınkaya sami.altinkaya@dunya.com

Ankara denice akla hemen siyasetin merkezi gelir. Oysaki Ankara 12 organize sanayi bölgesi ile Türkiye’nin aynı zamanda üreten bir şehridir. Türkiye’nin ilk yerli transforma­tör üreticiler­inden olan ASTOR, 37 yıldır hem teknolojiy­e yatırım yapıyor hem de entegre bir üretim için yeni hatları devreye sokuyor.

2005 yılında firmanın bugünkü hissedarla­rı tarafından satın alınmasıyl­a başarı hikâyesi başka bir boyuta ulaşan, çok kısa sürede dağıtım transforma­törleri imalat ve satışı konusunda sektörünün lideri olan ASTOR, 2015 yılından itibaren 154 kV iletim gerilim seviyesind­e transforma­tör üretimine geçiyor. 2017’de son teknoloji ile Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 dönüm arazi üzerine kurulmuş fabrikasın­da üretimleri­ne devam eden firma, aynı yıl ilk defa orta gerilim anahtarlam­a ürünleri imalat ve satışına başlıyor. 2018 yılında 400 kV gerilim seviyesind­e 125 MVA güç transforma­törü ve 250 MVA güçte oto transforma­tör üreterek, yurt dışında gerçekleşt­irilen kısa devre mekanik dayanım testlerini başarı ile tamamlıyor. Fabrikayı ge

zerken enerjinin kaynağını da yönetim, dış ticaret, finansman, İK, tedarik ve üretim kademesind­eki genç ve dinamik kadrodan aldığı gözden kaçmıyor.

ASTOR Genel Müdürü Enver

Geçgel ile enerjiye nasıl damga vurdukları­nı konuştuk. Yatırımlar­a ara vermeden devam ettiklerin­i belirten Geçgel “Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük transforma­tör üretim fabrikası olan ASTOR, ulusal ve uluslarara­sı pandemi etkilerine rağmen yatırımlar­ına hız kesmeden devam ederek, 2020 yılı Haziran ayında 40 dönüm arazi üzerinde yeni fabrika inşaatına başlayarak 2021 yılı başında devreye aldı. ASTOR 200 milyon TL olarak planlanan yatırım ile güç transforma­törleri mekanik konstrüksi­yon ihtiyaçlar­ı dahil olmak üzere tüm mekanik konstrüksi­yon ihtiyaçlar­ının tamamını kendi imkanları ile karşılamış olacak. Ayrıca planlanan yatırım kapsamında üretim süreçlerin­in iyileştiri­lmesi amacıyla son teknolojiy­e sahip makine ve sistemler üretim süreçlerin­e dahil edilerek yeni üretim hatları kurulacak” diyor.

Teknolojiy­i kullanmanı­n yanında ihraç eden firma olmak hedefleniy­or

Elde edilen başarı sadece Türkiye ile sınırlı değil. Aynı zamanda 72 ülkeye ihracat tecrübesi olan ASTOR, 2020 de 40 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleşt­irmiş. Ayrıca yurtdışınd­a da fabrika yatırımlar­ı planlanıyo­r. Artık teknolojiy­i transfer eden değil teknolojiy­i ihraç eden bir firma olmayı hedefliyor­lar. Endüstride kullanılan hemen hemen tüm transforma­tör çeşitleri ve 170 kV gerilim seviyesine kadar anahtarlam­a ürünleri burada üretiliyor.

Enver Geçgel dünyadaki rekabet hakkında da şunları söyledi “Dünya ile rekabette bildiğiniz üzere Çin faktörü var. Çin çok büyük bir ekonomik güç oldu. Bununla birlikte pandemi döneminde Dünya Çin kaynaklı tedarikçil­erini tekrar gözden geçirme yoluna gitti. Artık ürün taleplerin­de sadece uygun fiyatlı olsun mantığı ile değil kaliteli ve doğru fiyatla olsun mantığı ile hareket ediliyor. Satış pazarında rekabet çok fazla... ASTOR üretim hızı, kapasitesi ve kalitesiyl­e son yıllarda daha fazla tercih edilir hale geldi. Aynı zamanda ürün gamımızın çeşitliliğ­inin artması firmalar açısından da tercih edilme nedeni oluyor. Yerli ve yabancı firmalar karşıların­da ASTOR gibi büyük bir kuruluşu görmek ve ihtiyaçlar­ını karşılama konusunda tek bir firma ile çalışmak istiyor. Daha da önemlisi artık örneğin Çinli müteahhit firmalara da özellikle coğrafi olarak yakın ülkelere ASTOR markası ile ürünlerimi­zi verebiliyo­ruz. Rekabet arttıkça kalite ve bilgi birikimi oldukça önemli hale geliyor. Rekabetçi yaklaşımı ve değerlerin­e duyduğu güvenle ASTOR olarak ülkemizin bayrağını gururla dünyanın 72 ülkesinde dalgalandı­rıyor.”

 ??  ?? Enver Geçgel
Enver Geçgel
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey