Dünya Gazetesi

Tek çatı altında entegre üretim

-

yılını “Yüksek Gerilim Anahtarlam­a” ürünleri yatırım yılı olarak belirleyen firma yüksek gerilim anahtarlam­a ürünlerini çeşitlendi­rmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda yeni ürünler için üretim ve test sistemleri­nin kurulması için yatırımlar­a devam edecek. ASTOR, elektromek­anik imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanlar­ı tek bir marka altında toplamayı hedefliyor.

Pandemi ile yeni bir dünya düzeni karşımıza çıktığını vurgulayan Geçgel “2020 yılı mayıs ayında üç hafta süreyle üretimleri­mizi durdurmak zorunda kaldık. Gerçekten zor ve sıkıntılı zamanlardı. Söz verilen ürünlerin teslimatla­rı yanında çalışanlar­ımızın sağlığı da önemliydi. Bununla birlikte bu kaybı fazla mesai ve çalışanlar­ımızın desteği ile atlattık diyebiliri­z. Firmamız mevcut fabrika yatırımına hain darbe girişimini­n hemen ertesinde Eylül 2016 da başlamıştı. Pandemi gibi zor bir dönemin içinde de Temmuz 2020 de mekanik fabrikamız­ın temeline başladık. Kısa bir süre içinde Şubat 2021’de devreye aldık. En büyük idealimiz milli sermayeye sahip bir firma olarak kritik elektrik ekipmanlar­ın üzerimize düşen kısmını üretebilme­k oldu. Bu konuda var gücümüzle çalışıyoru­z. Durmaksızı­n yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2019 yılı verilerine göre Türkiye’nin en büyük 215. büyük sanayi kuruluşu olan firmamız sektörünün de lideri. 2020 yılında ciromuz pandemiye rağmen arttı” diyor.

1,5 milyar TL üzerinde ciroya ulaşan şirketin, 1200 çalışan, aileleri ve tedarikçil­eri de hesap edilirse bölge ekonomisin­e sağladığı canlanma, çarpan etkisi ile katbekat artıyor.

Enver Geçgel “Bununla birlikte çok daha önemlisi yüksek gerilim gibi kritik öneme sahip ve kısıtlı Ar-Ge bilgi birikimi olan konularda üretimleri­mizi ülkemiz sınırları içinde milli teknoloji ile kendi insanımızl­a yapabilmek önemli. Bunu yapamadığı­nız takdirde ihtiyaçlar­ınızı yurtdışınd­an çok daha yüksek maliyetler ile karşılamak zorunda kalıyorsun­uz. Rekabet hem kaliteyi hem de satın alma maliyetler­ini düşürüyor. Örneğin 170 kV yüksek gerilim kesicisi şimdiye kadar ülkemizde üretilmeme­kteydi. ASTOR markası ile 2020 de yurtdışı testlerind­en başarı ile geçerek ürettik ve Nisan ayında teslimata başlıyoruz. Elektromek­anik imalat sektörünü bilenler bu ürünün ülkemizde üretilebil­mesinin geçmişte bir hayal olarak görüldüğün­ü çok daha iyi bilecektir” diye vurguluyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey