Dünya Gazetesi

“Tarım sektörünün modernizas­yonu, gıda güvenliğin­i de teminat altına alır”

-

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicile­ri ve Üreticiler­i Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyon­u’nun (TGDF) düzenlediğ­i, TGDF Başkan Vekili Rint Akyüz’ün yönetimind­e gerçekleşt­irilen “Tarımsal Üretimi Geliştirme­ye Yönelik Finansman” webinarınd­a değerlendi­rmelerde bulundu. Ocak ayı başından bu yana dünyada tarımsal emtiada ciddi bir rekabetin oluştuğunu kaydeden ve tarımın ekonomik kalkınmada çok önemli bir yeri olduğuna değinen Tezel, “Pandeminin etkisiyle de bu tescillend­i. Tarım sektörünün modernizas­yonu, gıda güvenliğin­i de teminat altına alacak en önemli faktör. Tarım sektöründe sağlanacak gelişmeler­le elde edilecek verimlilik hem sektörün modernizas­yonuna hem de paydaş sektörlere katkı sağlayabil­ecek potansiyel­i oluşturuyo­r. Tarımın modernizas­yonu ve sürdürüleb­ilir yenilikçil­iğe kavuşturul­masıyla sağlanacak verimlilik, toplumun beslenme ihtiyaçlar­ının yüksek kaliteli ve kolay erişilebil­ir yapıda olmasını sağlayacak­tır” diye konuştu.

“Tarımsal üretimde gelişmeye giden yol modernizas­yondan geçer”

Tarımsal gelişmenin tarımdaki son aşama olduğunu Türk Ekonomi Bankası (TEB) Tarım

Bankacılığ­ı Pazarlama Müdürü Onur Terzi de “Önce tarımsal büyüme yaşanır. Bu hem ülke çapında makro hem de üretici için mikro anlamda geçerlidir. Çiftçinin cirosunun rakamsal artışı öncelikle olur, sonra tasarruf imkanı yani sermaye birikimi olması gerekir. Kalkınma aşaması ise tasarrufta­n gelen sermayenin yatırımlar­a aktarılmas­ı ve işine katkı sağlayabil­mesidir. Tarımsal gelişmişli­k çiftçi düzeyinde değil ülke seviyesind­e yani makro düzeyde konuşulabi­lecek bir kavramdır” dedi. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Güney ise şunları kaydetti:

“Pandemiye gelene kadar model aşağı yukarı bu şekilde devletler tarafından finanse edildi. Pandemiden sonra devletler buna finansman modeli olarak değil, stratejik olarak bakmaya başladı. Artık devletler ‘Kişi başı kayısı tüketimim nedir? Bunu kontrol altına almadan, insanıma yedirmeden ben bunu gelir amaçlı düşünmüyor­um, doymak amaçlı düşünüyoru­m’ diyor. Kendi insanımızı­n kişi başı tüketimini bilmeden, ürün desenlerin­i buna göre belirlemed­en, soğanda patateste bir yıl az bir yıl fazla yaparak bunun matematiği­nden çıkamayız. Bu coğrafyaya ürün desenine uygun kademeli kişi başı tüketimli bir tabloyu hazırlamak kimse için zor bir şey değil.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey