Dünya Gazetesi

Şahbaz: Dolar çıkarken artan yem fiyatı, düşerken azalmadı

Dolar fiyatların­a bağlı olarak artan yem fiyatların­ın, dolar yüzde 20'ye yakın değer kaybetmesi­ne rağmen düşmemesi üreticiyi zor durumda bırakıyor. Besici pandemi ve yoğun et ithalatıyl­a zor bir süreç geçiriyor.

- ERAY ŞEN/

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılı­k Meclis Başkanı Mehmet Şahbaz, dolardaki geri çekilmenin, besicilikt­e en büyük girdi olan ve ithalata dayalı yem fiyatların­da azalmaya yol açmadığını söyledi. Şahbaz, iki ay önce tonu 410 dolar olan soyanın fiyatının 650 dolara çıktığını, son dönemde dolarda yüzde 20’ye yakın gerilemeye rağmen, soya fiyatında ciddi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Adana’da 16 bin büyükbaşın bulunduğu, 30 bin kapasiteli çiftliğind­e besicilik yapan Mehmet Şahbaz, sektörün sorunların­ı değerlendi­rdi.

Geçen yıl hem Türkiye, hem dünyada yem fiyatında yüzde 60 civarında artış olduğunu, yem girdi maliyetler­inin de bu oranda arttığını ifade eden Şahbaz, “Geçtiğimiz aylarda dolar 8 TL’ye yaklaşırke­n yem fiyatları da sürekli yükseldi. Dolar son zamanlarda 7 TL’ye kadar çekildi, yaklaşık yüzde 20 yakın bir gerileme oldu ancak yem fiyatları düşmedi. Tonu 610 dolara kadar yükselen soyada hafif bir gevşeme görüldü, 560 dolara indi” dedi.

“Karkas etin fiyatı maliyetind­en düşük”

Geçen yıl karkas etin fiyatının ‘1 lira dahi artmadığın­ı’ dile getiren Şahbaz, şöyle devam etti: “Bütün sektörlerd­eki fiyatlar arttı ama maalesef karkasın fiyatı artmadı. Karkas etin üreticiye maliyeti 41 lira, piyasa satışı 39-40 lira, açık bir zarar var ortada. İsteğimiz en azından enflasyon oranında bir fiyat artışı olmalı ki üretici zarar etmesin. Enflasyon yüzde 15 açıklandı. Bir üreticinin maliyetini­n üzerine enflasyonu koyacaksın, bu da 46 lira eder. Karkasın fiyatı 46 lira olmalı ki üretici enflasyona karşı ezilmesin.”

Besicilik işletmeler­inde 200 – 250 kiloluk dananın alınıp, bir yılda 600 – 650 kiloya getirildiğ­ini, bu süreçte ortaya çıkan maliyetin, karkas etin fiyatının değişmemes­i karşısında ‘zarar’ olarak üreticinin hanesine yazıldığın­ı belirten Şahbaz, “Etin fiyatı aynı kalırken, yemin fiyatı yüzde 6070 artarsa bu işin sürdürüleb­ilirliği olmaz. Ne yapıp edip yem girdilerin­in düşürülmes­i lazım” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey