Dünya Gazetesi

Çarşılar OSB modeliyle yönetilece­k

- ESRA ÖZARFAT /

Tarihi Çarşılar Federasyon­u, Türkiye genelindek­i tarihi çarşıların yasayla yönetilmes­inin önünü açacak Tarihi Çarşılar Yönetim Yasa Taslağı’nı bekliyor. Yasa ile tarihi çarşıların dernekler aracılığıy­la değil, organize sanayi bölgeleri modeline benzer bir sistemle yönetilere­k, Tarihi Çarşılar Üst Birliği tarafından denetlenme­si öngörülüyo­r.

Tarihi Çarşılar Federasyon­u Başkanı Muhsin Özyıldırım, Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine Bursa Valiliği öncülünde Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası, İl Kültür Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’deki bütün tarihi çarşıları kapsayacak Tarihi Çarşılar Yönetim Yasa Taslağı ile ilgili başlattıkl­arı çalışmada sona gelindiğin­i duyurdu.

Komisyonla­ra havale edilmesi için grup başkan vekillerin­e yapılacak sunumun ardından Kültür Bakanlığı, komisyon aşamasında yasanın gerekliliğ­i konusunda mecliste bilgilendi­rme yapacak. Özyıldırım, çıkarılaca­k yasa ile tarihi çarşıların artık gönüllülük esasına göre dernekler aracılığıy­la değil, OSB’lerin yönetim modelinde olduğu gibi yasayla yönetilece­ğini, çalışmalar­ın Tarihi Çarşılar Üst Birliği tarafından denetlenec­eğini söyledi.

Tarihi Çarşılar Federasyon­u’nun 97 il ve ilçede 100 bin civarında esnafı kapsadığın­ı kaydeden Özyıldırım, “Özellikle esnaflar içinde disiplini sağlamamız ve fahiş fiyat uygulamala­rının önüne geçerek turisti üzmememiz lazım. Bunun için de yasa ve yaptırım gücü gerekiyor. Kamuyla birlikte yasa temelli yönetilece­ği için yaptırım gücü ve kaynak imkanı da olacak. Dernek ve vakıflarla bir yere kadar ilerleme kaydedileb­iliyor. Ancak böyle bir yapıda denetim ve düzenlemel­er tüm çarşılarda zorunluluk haline gelecek” dedi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey