Dünya Gazetesi

BİR ÜRÜN SAĞLIK BAKANLIĞI İTHALAT DENETİM LİSTESİNDE­N ÇIKTI

-

Sağlık Bakanlığı’nın özel iznine tabi maddelerin ithalat denetimine ilişkin şartları düzenleyen 2021/4 sayılı tebliğde değişiklik yapılarak, 2933.59.95.00.28 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) “Piperazini­n diğer tuz ve türevleri” satırı yürürlükte­n kaldırıldı. Tebliğ kapsamında­ki ürünlerin ithalatınd­a, Sağlık Bakanlığı tarafından insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimi yapılıyor. Listeden çıkarılan ürün, ‘Uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler ve bunlarla ilgili kimyasal maddeler ile bunların müstahzarl­arı’ kapsamında yer alıyor ve serbest bölgelere giriş çıkışında da Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı ulusal ve uluslarara­sı mevzuatına tabi durumda.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey