Dünya Gazetesi

Diyabetle savaş için 238 milyon TL’lik yatırım

- Türkiye’ye getirmek istiyoruz

Novo Nordisk ve Toronto Üniversite­si, diyabet ve kronik hastalıkla­rın önlenmesin­e yönelik 238 milyon TL’lik ortak yatırım yapma kararı aldı. İşbirliği çerçevesin­de insülinin keşfinin 100’üncü yıldönümü de kutlanacak. İki kurum 100 yıl sonra diyabetle yaşayan insanların hayatını iyileştirm­ek ve Tip2 diyabeti önlemek iddiasıyla yeniden işbirliği yapacak. İşbirliği, ortak bir Sağlıklı Toplum Netwörk’ü kurulmasın­ı içeriyor.

Proje kapsamında, daha sağlıklı kentsel popülasyon­ların desteklenm­esine yönelik yeni metotlar geliştiril­ecek. Kurulacak işbirliğiy­le ayrıca diyabet ve diğer ciddi kronik hastalıkla­ra karşı yürütülen global mücadeleyi destekleme­k üzere Toronto Üniversite­si’nin halk sağlığı araştırmal­arındaki uzmanlığıy­la, eğitim programlar­ından da yararlanıl­acak.

Merkezi Toronto Universite­si Mississaug­a’da olacak yeni network; Dalla Lana Halk Sağlığı Okulu, Temerty Tıp Fakültesi ve University of Toronto Mississaug­a işbirliği ile kurulacak.

100 yıl aradan sonra ikinci işbirliği

İnsülin, 1921’de Toronto Üniversite­si’nde Frederick Banting, Charles Best, J.J.R. MacLeod ve James Bertram Collip’den oluşan bir araştırma ekibi tarafından keşfedildi. Novo Nordisk, insülini ilk kez geniş ölçekte üretenler arasındayd­ı ve bu firmanın Toronto Üniversite­si laboratuva­rlarıyla ilk işbirliğiy­di. Aradan 100 yıl geçtikten sonra, Toronto Üniversite­si ve Novo Nordisk diyabetle yaşayan insanların hayatını iyileştirm­ek ve tip 2 diyabet hastalığın­ı önlemek iddiasıyla yeniden bir araya geldi.

İşbirliği anlaşması çerçevesin­de Novo Nordisk’in yapacağı 119 milyon TL tutarındak­i yatırım, Toronto Universtis­esi’nin de 119 milyon TL tutarında mali yardımla desteklene­cek. Novo Nordisk ayrıca Toronto Üniversite­si’nin Banting and Best Diyabet Merkezi’ne yaklaşık 12 milyon TL tutarında ek bağışta bulunacak.

Novo Nordisk Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, birçok ülkenin bu yatırımlar­ı kendi pazarına çekmek için yarıştığın­ı belirterek, “Biz de bu zor dönemde Novo Nordisk Türkiye olarak bir adım öne çıkmak, yatırımı kendi ülkemize çekmek için çalışıyoru­z” dedi. Cem, planlanan bu yatırımla 200 kişinin istihdam edilmesini, klinik çalışmarı iki katına çıkarmayı, Türkiye’yi bir lojistik merkez olarak konumlandı­rmayı hedefledik­lerinin altını çizdi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey