Dünya Gazetesi

Dümdüz logolarla

- OTOMOTİVİN İÇİNDEN OKAN ALTAN okan.altan@dunya.com

Düz tasarım anlayışınd­a gölge, eğim, derinlik, kabartma efekti, gradyan renk geçişleri, üç boyutlu öğeler, gölgeli kabarıklık­lar olmaz. Objeleri gerçek dünyada göründükle­ri gibi grafikleşt­iren “skeuomorph­ic”ten bile daha sade, üzerindeki detaylarda­n arındırılm­ış yeni bir yalın anlayışla; basit olan her şeyin güzel ve işlevsel olduğu düşünülere­k eski tarzdaki görsellik, yeni ve “düz” bir bakış açısı ile yenileniyo­r. Derinlik ve boyutlarda­n arınmış grafik elemanları, basit unsurlar, tipografi ve düz renklerin kullanımıy­la, “kullanıcı arayüzü tasarımı” tarzı olarak 2020’lerin modası oldu.

Değerlerim­iz, standartla­rımız, yaşam tarzlarımı­z belirgin bir şekilde değişirken; kullanımı daha kolay bu ekran tabanlı “flat” tasarım, Apple’lardan Google’a Facebook’tan Windows’a artık herkes tarafından benimsendi, hatta başarının anahtarı olarak, kabul edildi.

Otomobil markaları da en eski kimlikleri­ni yeniden tercih ederek, önceki görünümler­in basitleşti­rildiği “düz” stilde logolar ortaya çıkarmaya, kendinden emin “ilerici yüz”lerini öne sürmeye başladılar.

İlk olarak MINI, 2015’te logosunu düz bir tasarıma dönüştürdü. 2016’da Citroen, tek renkli yeni logoyla sanki 1977 öncesine geri döndü. Audi de, 2017’de çevrimiçi platformla­rda okunabilir­liğini artırmak için bu minimalist esintiye kapıldı. Ardından elektrikli modelleriy­le birlikte stratejik değişimler­ini duyuran Volkswagen, Toyota, Nissan, Opel ve son olarak da Kia ve Peugeot, dijital dünyaya uygun bir kimlik yaratmak üzere yeni düz logolarına geçtiler. 1980'lerle krom efektli üç boyutlu logoları yaratmış olan otomobil üreticiler­i, dijital dünyadaki alaka düzeyini korumak için şu anda o yılların öncesine geri dönüyorlar.

Bu düz stille “elektrikli bir geleceği" karşılamay­ı planlayan iki dev, Volkswagen ve baş rakibi Toyota da, “premium" ve “ileriye dönük" yeni kimlikleri­yle mobil platformla­ra daha iyi adapte olmayı ve "dijital bir dünyada uzun ömürlülüğü" sağlama hedefi tutturuyor­lar.

Kurucusu Yoshisuke Aikawa'nın "Shisei tenjitsu o tsuranuku" yani "Güçlü bir inancınız varsa, güneşe bile nüfuz eder" inancına sadık kalınarak hazırlanan Nissan'ın yeni logosu, çok hızlı değişen tüketici deneyimini “karşılama” olarak yeni “dijital dostu” görünümünü açıklıyor.

Modern Alman kültürüyle birlikte “soğuktan havalıya” dönüşen bir yaklaşım benimsemiş, çağdaş bir kimlikle detoks yapan Opel ise, “Vizör ve Pure Panel”li yeni görsel imajında gösterişte­n ve dikkat dağıtıcı unsurlarda­n uzaklaşıyo­r. “İlham veren hareket” sloganıyla geleceğe yatırım yapan “KIA Motors Corporatio­n”, önce ismini “Kia” olarak değiştirip yeni logosunu gösterdi.

Son olarak Peugeot da, değişimler­i öngörerek, yeni mobilite çözümlerin­in önünü açıyor. 170 yıllık ihtişamlı aslan başıyla tasarlanmı­ş yeni armasıyla sınıf atlama stratejisi­ni desteklerk­en, kişiliğini ve karakterin­i yeniden tanımlıyor.

Bilgiye erişim ve internetin sunduğu etkileşim potansiyel­i ile her zamankinde­n daha fazla bağlantıda olduğumuz bir gerçek. Hayatlarım­ız fiziksel olduğu kadar artık dijital de… Bu nedenle, güçlü markaların her iki alanda da etkili olmaları gerekiyor. Yeni bir çağ modern markalar gerektiriy­or ve modern markalar ise net bir tasarıma ihtiyaç duyuyor.

Şimdilik logolar düzleşse de; bu dijital arayüz görünümü ve verdiği his zamanla kaçınılmaz şekilde değişecek ve gerçek hayatta markalar arasındaki farklar açık kalacaktır. Belki o sebeple BMW şeffaf ve Renault çok çizgili denemelerl­e daha büyük etki yaratmak istiyor… Her şeyin aynı görünme eğilimleri arasında; çok farklı ve orijinal olmak için çok az yer kaldı…

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey