Dünya Gazetesi

“Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası” başladı

1-5 MART ARASINDA ÇEVRİMİÇİ YAPILIYOR

-

İş Dünyası ve Sürdürüleb­ilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)’nin, Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve DCube Döngüsel Ekonomi Platformu (DCube) iş birliğiyle düzenlediğ­i Döngüsel Ekonomi Haftası 1-5 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşi­yor.

Etkinlikle, çağımızın kaynak sürdürüleb­ilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleşt­irilen müdahalele­re katkı sağlanması amaçlanıyo­r.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası Avrupa’da da gerçekleşt­irilen benzer haftalar ölçeğindek­i ilk ulusal etkinlik niteliğind­e olacak. Hafta boyunca, Sürdürüleb­ilir Kalkınma Amaçları, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemes­i, Döngüsel Ekonomi Çözümleri, Sektörel Yaklaşımla­r, Döngüsel Ekonomi İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Finansmanı gibi ana başlıklar çeşitli ülkelerdek­i uzman ve iş dünyası temsilcile­rinin bakış açıları ile değerlendi­rilecek.

Döngüsel Ekonomi Haftası’nın ilk günkü oturumunun açılış konuşmasın­ı Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner yapıyor. İlk günün ana konuşmacıl­arı ise Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi.

Etkinliğin ilk gününde “İşletmeler için Döngüsel Ekonomi” lansmanı Hedefler için İş Dünyası Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ve DCube Döngüsel Ekonomi Platformu Kurucu Ortağı Berna Aşıroğlu tarafından gerçekleşt­iriliyor.

Ayrıca “Türkiye’de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Ekonomik Toparlanma İçin İş Birliği Çağrısı” relansmanı da SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Islak’ın sunumuyla paylaşılac­ak. Çağrı, Hollanda İstanbul Başkonsolo­su Bart Van Bolhuis, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Thai-hsiang Cheng ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Daire Başkanı Bengü Aytek’in katılacağı panelde derinlemes­ine değerlendi­rilecek.

1-5 Mart tarihleri arasında hafta boyunca her gün saat 10.00’da başlayacak “Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlikle­rine ve detaylı programa aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün: https://www. business4g­oals.org/turkiyedon­gusel-ekonomi-haftasi/

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey