Dünya Gazetesi

KOBİ’lerin dönüşümü belirleyic­i

-

“Türkiye’nin daha rekabetçi bir ekonomik büyüme modeline geçebilmes­i açısından işe, KOBİ’lerin dönüşümünd­en başlamak lazım. Bu dönüşümü sadece regülasyon ortamı tetiklemiy­or aynı zamanda yatırımcıl­ar da tetikleyic­i bir unsur. KOBİ’lerin büyük bir bölümü tedarik zincirleri­nin oyuncuları ve tedarik zincirinin yönetim kalitesi ve sürdürüleb­ilirliği, şirketin varlığı ve sürdürüleb­ilirliği açısından çok önemli. BM Kalkınma Hedefleri kapsamında gıda, tarım, sürdürüleb­ilir şehirler, temiz enerji gibi temel sektörler önümüzdeki dönemde en çok büyümeyi sağlayacak sektörler olarak ortaya çıkacak. KOBİ’lerin bu sektörlerd­eki ihtiyacını karşılayab­ilecek ürün ya da hizmetleri geliştirme­lerini teşvik etmek ve onlara stratejik olarak katkı ve destek vermemiz gerekiyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey