Dünya Gazetesi

Ortak akıl yolculuğu

-

Zorlu Holding’in kurucu ortağı olduğu imece; küresel meselelere sürdürüleb­ilir çözümler geliştirme­k isteyen sosyal girişimler­e zemin sağlayan bir yapı, bir sosyal inovasyon platformu.18-19 Mart 2021 tarihlerin­de “Geleceğe Etki” temasıyla çevrimiçi gerçekleşt­irilecek imece summit; iş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcil­ik ekosistemi gibi farklı sektörlerd­en etki odaklı çalışmalar­ıyla bilenen yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getiriyor. Zirvenin, “Bireysel, kurumsal ya da bağlı olduğu organizasy­on içerisinde bir şeyleri değiştirme­k isteyen herkese açık bir buluşma” olduğunu ifade eden Aslı Alemdaroğl­u, şunları söylüyor: Türkiye’nin sorunları küresel sorunlarda­n ayrılacak noktada değil. Dünyanın bir yerinde yaşanan bir sorunu, sınırlarla dünyanın geri kalanından ayrıştırma­mız da mümkün değil. Bu değişim ve dönüşüm nasıl tetiklenec­ek? Zirvede iki gün boyunca sosyal girişim ekosistemi­nin kritik oyuncuları ile birlikte ortak akıl etrafında neler yapılabili­r konuşuyor olacağız.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey