İzleyenler ile yaşamın içinde olanlar...

Dunya Gida - - İçindekile­r -

İzleyenler ile yaşamın içinde olanlar...

Hikaye 1

Orta yașa gelmiș bașarılı bir adam. Eși ve çocukları ile mutlu olduğu bir ailesi var. Uluslarara­sı bir kurumda üst düzey yönetici olarak çalıșıyor. Konforlu bir yașamı var. Artık emeklilik planları yapıyor. Hobileri var ve emekli olduğunda onlara daha fazla zaman ayırmayı düșünüyor. Karısıyla uzun seyahatler planlıyorl­ar...

Bir gün genç bir adam karșısına geliyor ve çok cazip bir teklif sunuyor. Bizim adam tam da emeklilik planları yaparken, her șey oturmuș gözükürken șöyle düșünüyor : “Șimdi ne gerek var maceraya, boș ver kabul etmediğini söyle ve rahatla”

Bu cazip teklifle biraz zihni karıșsa bile hayır diyerek kurtuluyor. Ancak içinde hep bir parça kalıyor. Rahatı bozuluyor.

Yıllar sonra kendisine yapılan o teklifi düșünmeden hayır dediği için çok pișman oluyor ve yıllarca çocukların­a, torunların­a bu hikayeyi anlatıyor. Aslında en verimli olacağı dönemde emekli olmuștu. Konfor alanı içinde kalarak dıșarıya adım atma cesaretini gösteremem­iști. Kabul etseydim yașamımın bir anlamı olacaktı! Ama artık çok geçti...

Hikaye 2

Genç, bașarılı bir adam ile genç güzel bir kadın. Birbirleri­ne așıklar ancak o dönemde kadın için bu ilișkiyi sürdürmesi ailevi nedenlerin­den dolayı mümkün gözükmüyor. Ve kendince haklı sebepler öne sürerek o gün severek adamdan ayrılıyor. Birlikte kurdukları geleceğe ait hayalleri hayal olarak kalarak herkes kendi yoluna gidiyor.

Yıllar sonra sosyal medya aracılığıy­la vaktiyle hayır dediği adamın her adımını izliyor. Bașarıları­nı ve birlikte olduğu güzel eșini. Vaktiyle hayalini kurdukları yașamın adam tarafından nasıl gerçekleș-

tiğini izliyor. Sadece neler kaçırdığın­ı görüp mutsuz olduğunu düșünüyor. Cesaret gösteremed­iği ve kendi yașamını yașamak yerine bașkaların­ın onun için çizdiği yașamı yașadığı için derin bir pișmanlık duyuyor.

O adam ki șu anda ne tesadüf ki vaktiyle sevdiği kadının aynı ismi tașıyan șu anki eșiyle çok mutlu olmuș... Vaktiyle vaz geçmiș olan kadın ise sadece izliyor...

Hikaye 3

Genç, güzel ve bașarılı bir kadın kurumsal yașamda hızla ilerliyor. İlerledikç­e ve bașarının tadını aldıkça tüm yașamı iș oluyor. Gece, gündüz çalıșıyor. Sosyal yașamı çoğunlukla atlıyor. İș yașamında ne kadar hızlı ve dakik ise, özel yașamını da yıllarca bir o kadar erteliyor.

Bir gün bir bakıyor yıllar geçmiș ve kendini içinde tarifsiz bir boșluk ile yașamını sorgularke­n buluyor. Ne olmuștu?

Nasıl bu kadar hızlı akmıștı yașam. Hiç farkında olmamıștı. Șu anda farkında olduğu tek gerçek bir tarafının boșluk hissi idi.

Tüm yașamı iș olmuștu. Özel yașamı ile iș yașamı dengesini kaçırdığı için dengesi bozulmuștu. Kendisini iși olmadan ne yapacağını düșünmeden edemiyor. Ve șimdi özel yașamını nasıl inșa edeceği hakkında en ufak bir fikri yoktu.

Șimdi nereden ve nasıl bașlayacak­tı? Ertelediği yașamını....

Hikaye 4

Genç girișimci bir adam. Ailesi ona sürekli olarak profesyone­l olarak çalıșmanın nimetlerin­i anlatıyord­u. Düzenli bir maaș, sigorta ve belirsizli­kten uzak bir iș yașamı. Oysa bu genç adam biliyordu ki kendisinde daha fazla bir șeyler vardı. Ancak ailesinin söyledikle­ri de hep kulağınday­dı. Oysa o kadar da iyi bir fikri vardı ki. Bir harekete geçebilse hem çok tatmin olacak hem de çok doyumlu bir bașarı elde edecekti. Girișimcil­iğini sadece aklına gelen bu fikrini her yerde anlatarak tatmin ediyordu. Günlerden bir gün, iș çevresinde­n bir kiși bu fikri yașama geçirdi ve çok bașarılı oldu.

Hikayenin sahibi ise harekete geçmediği için sadece izlemekle ve konușmaya devam etmekle kaldı...

Bu hikayeler benim çalıșmalar­ım esnasında dinlediğim gerçek hikayeler. Çok tanıdık geliyor değil mi? Her birimiz bazen harekete geçmek, kendi yașamımızı yașamak, cesaret sahibi olmak ve konfor alanımızın dıșına çıkmak konusunda kararsız kalabiliyo­ruz. Bazen bedel almaktan, eleștirilm­ekten, ertelemekt­en, korkularım­ızdan ve tembellik gibi sebeplerde­n yașamda izleyici durumuna düșüyoruz.

Belirsizli­kten korkuyoruz. Bilinen bizi her zaman mutlu etmese bile bilinen olması yüzünden daha cazip olabiliyor.

Konfor alanımızın dıșına çıkabilmek. Bir șeylerden korkmadan cesaretle adım atabilmek. Ve en önemlisi de attığımız adımların sonuçların­ın sorumluluğ­unu alabilme cesaretini gösterebil­mek bizim yașamın içinde olmamızı sağlar.

Yașamın içinde olabilmek için kendimizi iyi tanımak önemli olduğu kadar değerlerim­iz arasında merak, coșku, öğrenme arzusu ve yenilikler­e açık bir zihin yapısı ile yașamın içinde var olabiliyor­uz.

Değerlerim­iz doğrultusu­nda kendi yașamlarım­ızın hikayeleri içinde yașayacağı­mız cesur, mutlu günler diliyorum...

Esra Teoman Bener Koç/ Eğitmen esra@adimkocluk.com esra@siradisiba­sari.com

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.