“Buzağı ölümleri önlenirse ithalata gerek kalmaz”

Dunya Gida - - Haber -

Buzağıların kesim çağına geldiğinde ortalama 270 kilogram et verdiğini vurgulayan Șemsi Bayraktar, “Kaybedilen erkek buzağılar kesime kadar yașatılsalar, yaklașık olarak 61-65 bin ton arasında bir kırmızı et sağlarlar” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Bașkanı Șemsi Bayraktar, her yıl doğan 3,4 milyon buzağının 480 bin kadarının daha 1 yașına gelmediğini belirterek bunun ekonomide 3,9 milyar liralık kayba neden olduğunu söyledi. 2010’dan 2016 yılı sonuna kadar 1 milyon 148 bin baș besilik dana ithalatı için 1,2 milyar dolar, aynı dönemde 309 bin damızlık düve ithalatı için 984 milyon dolar döviz ödenmiști. Bayraktar, sadece 2016 yılında 381 bine yakın besilik dana ve 58 bini așkın damızlık düve ithalatına toplamda 515 milyon dolar döviz ödendiğini söyleyerek, 1 yașına gelmeden kaybedilen buzağı ve dana sayısının geçen yıl ithal edilen besilik dana ve damızlık düve sayısını fazlasıyla aștığını belirtti.

65 bin ton et kayboluyor

Bu buzağıların kesim çağına geldiğinde ortalama 270 kilogram et verdiğini vurgulayan Bayraktar, “Kaybedilen erkek buzağılar kesime kadar yașatılsalar, yaklașık olarak 61-65 bin ton arasında bir kırmızı et sağlarlar” dedi. Bayraktar, buzağı ölümlerinin genelde yetersiz bakım șartları, bilgisizlik ve ihmal neticesinde gerçekleștiğini, gerekli önlemler alınarak ölümlerin minimum düzeye indirilebileceğini, bu yolla hayvan ithalatının önlenebileceğini belirtti. Buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi için yapılması gerekenleri de aktaran Bayraktar, “Yeni doğan buzağının içinde bulunduğu çevrenin hijyeni, ısısı, nemi, ayrı bir yerde tutulması ve özellikle altlıklarının temiz ve bakımlı olması, yeterli ve kaliteli ağız sütüyle beslenmesi, hayvanın bağıșıklık sistemi ve hastalıklara karșı korunmasında etkili faktörlerdir. Ayrıca ineğin doğumdan önceki 3 aylık dönemde yeterli enerji ve protein alarak beslenmesi, gebe hayvanın așılarının yapılması da buzağı ölümlerini ciddi oranda azaltıyor” diye konuștu.

Buzağıların köy bazlı belli merkezlerde toplanıp bir süre büyütüldükten sonra ișletme sahibine tekrar geri verilmesi sisteminin, bu sorunu așmada etkili bir çözüm olarak düșünülebileceğini vurgulayan Bayraktar, “Buzağı ölümlerini azaltmanın yolu, köy bazlı buzağı bakım evlerinden geçiyor. Gelișmiș ülkelerde buzağı ölümleri son derece sınırlı düzeyde gerçekleșiyor. Bu ülkelerde buzağı ölümleri yüzde 5’i geçmezken, Türkiye’de buzağıların 7’de 1’ini yașatamıyoruz. Asıl sorun küçük ișletmelerde görülüyor. Kurulacak köy merkezli buzağı bakım evlerinde yașatılan buzağılar belli bir süre sonra üreticiye verilir” değerlendirmesinde bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.