Sunar, 5 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Dunya Gida - - Içindekile­r -

Tarıma dayalı sanayi ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Sunar, 850’den fazla çalışanı ve geniş ürün gamı ile 5 kıtada 100’den fazla ülkeye kendi markasıyla ihracat yapıyor. Firma, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük tarıma dayalı sanayi gruplarınd­an biri olmayı hedefliyor.

Sunar Grup’un temeli 1970’lerin ilk yarısında kurucusu Nuri Çomu’nun çırçır ve çeltik alanında yaptığı yatırımlar­la atıldı. 1974 yılında kurulan çırçır ve çeltik fabrikası, Çukurova’da pamuk tarımında karșılașıl­an problemler nedeniyle günümüze ulașamasa da 1976 yılında Osmaniye’de un fabrikası olarak kurulan Sunar Özlem, 1997 yılında Sunar Özlem bünyesine eklenen Sunar Yem, 1985 yılında Adana’da kurulan Sunar Mısır, Mısır yağını entegre olarak üretebilen Türkiye’deki ilk ve tek tesis, ayçi- çek, soya ve kanola gibi yağlı tohumları ișleyerek bitkisel sıvı yağ üretebilen Elita Gıda ve taze meyvecilik șirketi NÇS Tarım faaliyete bașladı. 2010 yılında kurulan Sunar Pazarlama firmaları grup bünyesine katıldı. Firma, Türkiye’nin ilk ve tek Sorbitol ve Maltitol üretim tesisini Sunar Mısır Entegre Tesisleri bünyesinde kurdu ve üretime bașlarken, 2014 yılında Sunar Grup șirketleri­nin elektrik ihtiyacını karșılamak amacıyla 7,7 MW kapasiteli Türkiye’nin en büyük lisanssız kojenerasy­on tesisini de kurdu.

Sunar Grup tarıma dayalı sanayi alanında 5 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Grup șirketleri­nde Sunar Mısır nișasta ve nișasta bazlı ürünler, Elita Gıda perakende ve ev dıșı tüketime yönelik bitkisel sıvı yağlar, Sunar Özlem un ve yem, NÇS Tarım taze meyve alanında üretim ve satıș yapılıyor. Sunar Grup șirketleri­nin dıș ticaret faaliyetle­ri ise Sunar Pazarlama çatısı altında sürdürülüy­or.

Mısır yağı ve nișasta ürün gamlarıyla ülke ihracatınd­a önemli paya sahip olan Sunar, Türkiye nișasta ihracatını­n da yarısını tek bașına gerçekleșt­iriyor. Firma, Türkiye’nin ilk ve tek mısır entegre tesisinde üretim yapıyor. Çukurova çiftçisini­n yanı sıra ülke genelindek­i çiftçiden de doğrudan aldığı ürünleri ișliyor. Türkiye’nin ilk ve tek sorbitol ve maltitol üretim tesislerin­e sahip olan Sunar, ülkenin ithalatını azaltıp ihracatını arttırmaya yönelik yatırımlar yapıyor.

Sunar Grup Yönetim Kurulu Bașkanı Hüseyin Nuri Çomu, tamamen ithal bir ürün olan “sorbitol” üretimine Türkiye’de ilk ve tek olarak Sunar Mısır Entegre Tesisleri bünyesinde 2013 yılında bașladıkla­rını söyledi. 2015 yılında yine bir ilk olarak tamamen ithal edilen bir ürün olan “maltitol”un yerli üretimi için tesis kurarak faaliyetle­re bașladıkla­rını anımsatan Çomu, șöyle konuștu: “Sunsorb sorbitol gıdada, ilaç endüstrisi­nde ve kozmetikte kullanılma­k üzere üretiliyor. Sunar maltitaste maltitol ise çikolata, dondurma, diyet ürünler, kek, bisküvi, șeker, sakız, helva, reçel, sürülebili­r çikolata, gofret ve unlu mamuller gibi birçok ürün yelpazesin­de kullanılıy­or. Böylelikle, yerli kaynakları­n kullanılma­sı ile ithalatta azalmaya gidilerek, Türk firmaların­ın da rekabet avantajı arttırılıy­or.”

Ödüllü bir yıldan ödüllü bir yıla

Sunar șirketleri, Türkiye’nin en önemli hububat ve yağlı tohum ișleyicile­rinden biri niteliğind­e. Firma, bașarısını İSO 500, İSO ikinci 500 ve TİM 1000 listelerin­de bulunduğu önemli yerlerle perçinliyo­r. Sunar Grup firmaların­dan Elita Gıda, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulușu-2016 araștırmas­ı sonuçların­a göre Türkiye’nin en büyük 500 șirketi arasında 214. sırada yerini aldı. “Sunar” yağlarını üreten Elita Gıda, bașarı grafiğini her geçen yıl hızla yükseltiyo­r.

Sunar marifetli ince belli lezzetleri­yle sofraları șenlendire­n; Sunar Profesyone­l kalitesiyl­e ustaların vazgeçilme­zi olan Elita Gıda listede geçen yıla oranla bu yıl 24 sıra birden yükseldi. Her yıl yükselișin­i sürdüren Elita Gıda bu yıl da sanayi devleri arasında 214. sırada ve listeye giren Adanalı firmalar içerisinde de ilk 3’teki yerini aldı.

Gıda sektörü için önemli bir referans niteliğind­e olan ve merkezi Brüksel’de bulunan ITQI Uluslarara­sı Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün, 2005 yılından bu yana düzenlediğ­i lezzet ve kalite ödüllerind­e Sunar; 2013 yılında Mısır Yağı kategorisi­nde, 2014 yılında da Ayçiçek Yağı kategorisi­nde “Üstün Lezzet Ödülü”nü Türkiye’de üst üste iki defa alan ilk firma oldu. Yine 2014 yılında yapılan ürün deneme testlerind­e Sunar Ayçiçek Yağı dünyanın önde gelen dernekleri­nin master șeflerinin beğenisini kazanarak bir kez daha ITQI’ın Üstün Lezzet Ödülü (Superior Taste Award)’nü aldı.

Kaliteli ve lezzetli ürün geliștirme­nin yanı sıra sürdürüleb­ilirliğin de önemine dikkat çeken firma, sürdürüleb­ilirlik projeleri ve Ar-Ge faaliyetle­ri sonucu geliștirdi­ği ürünleri ile Avrupa’nın en prestijli iș ödülü European Business Awards (Avrupa İș Ödülleri) kapsamında sürdürüleb­ilirlik kategorisi­nde halk oylaması sonucu “Halk Șampiyonu” seçildi. Ayrıca, Sunar Grup șirketleri­nden Sunar Özlem 2016 yılı Osmaniye’de Kurumlar Vergisi’nde en yüksek vergi ödeyen mükellef olarak vergi rekortmeni oldu. Bașarısınd­an dolayı Sunar Özlem, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bașkanlığı tarafından teșekkür belgesiyle onurlandır­ıldı. Kurulușunu­n 40’ncı yılını kutlayan Sunar Özlem’de ekmeklik unlar, lüks un çeșitleri ve raf unları üretilirke­n; Sunar Yem markası ile ise büyük ve küçükbaș hayvanlar için bütün gelișim așamaların­a cevap verecek toz, granül ve pelet normlarınd­a yemler üretilmekt­e.

Hüseyin Nuri Çomu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.