Endüstri 4.0 deniz ürünlerinin rotasını yeni fırsatlara kilitliyor

Dijital dönüşüm, deniz ürünlerinin tedarik zinciri ve lojistiğinin pek çok alanında işleri kolaylaştırıyor. Bu değişim ile artık Türkiye’de üretilen katma değerli ürünlerin ülkenin her yerinden, dünyanın en ücra köşesine kolaylıkla taşınabilmesi hayal değ

Dunya Gida - - İçindekiler - Nur Coşkun İstanbulluoğlu nurcoşkun@net-iletisim.com

Endüstri 4.0’ın değișim rüzgarları deniz ürünleri sektörünün rotasını yeni fırsatlara kilitliyor. Bu sektörde doğa dostu ve yenilikçi uygulamaları hızla benimseyen firmalar global pazar trendlerini șimdiden yakalamaya bașladı. Ülkemizde kurumsallığın en yavaș ilerleyebildiği alanlardan biri olan deniz ve su ürünleri sektörü, markalașabilen firmaların daha hızlı fark edilmesi için avantajlı imkanlar sunuyor aslında. Katma değerli ürünler geliștirerek, en sağlıklı haliyle, soğuk zinciri bozmadan tüketiciye ulaștırabilecek lojistik ağın kurulması ise sektör gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Görünen o ki; bu sektörde, endüstri 4.0 ile ihtiyaçları iyi okuyan, ona uygun ürünler ve çözümler üreten kazanıyor. İhtiyaç noktalarını doğru tespit edebilen ve yenilikçi üretimle katma değerli ürünler geliștirenler pazarda fark yaratıyor. Yaygın olarak et ve tavuk mamullerinde kullanılan MAP ambalaj, artık balık ürünlerinde de revaçta. Somon balığının yanı sıra, Türkiye’de yetișen çipura, levrek, istavrit, palamut hatta hamsi yeni hijyenik ve pratik paketlerde balık tezgahında değil, marketlerin soğuk rafında satılıyor. Tüketim rahatlığı sağlayan bu tür yenilikçi adımlar, insanların balığa her mevsim ulașabilmesine, daha sık balık yemesine imkan sunmanın bir bașka yolu.

Dijital dönüșüm, deniz ürünlerinin teda-

rik zinciri ve lojistiğinin pek çok alanında ișleri kolaylaștırıyor. Bu değișim ile artık Türkiye’de üretilen katma değerli ürünlerin ülkenin her yerinden, dünyanın en ücra köșesine kolaylıkla tașınabilmesi hayal değil. Lojistikte gelișen dijital uygulamalar, israfın önüne geçerek, zincir içerisinde gıdaların bozulmadan ihtiyaç sahiplerine ulașabilmesine de imkan sağlıyor.

Norveç “Gelecek Okyanusta,” diyor

Norveç’te özellikle deniz ürünleri uygulamaları da endüstri 4.0 gereğine en uygun hali ile devrede. Deniz ürünleri alanında global pazara hizmet sunan Leröy’ün Norveç’te hükümet denetiminde çalıșan Greenpeace ile ortak bir projesi var. Ocean Forest adı verilen proje, halen %2 olan okyanus kullanım kapasitesini, yeni gıda kaynakları yaratabilmek amacıyla, daha da yükseltmeyi hedefliyor. Bu proje uygulamaları içinde gelișmiș bir balık çiftliğinin yanında denizin dibine kadar uzanan halatlar yer alıyor. Belirli bir derinliğe kadar bu halatlarda midye yetiștiriliyor ve bu midyelerden çıkan organizmalar da çiftliği besliyor. Yani kendi içinde bir yașam döngüsü barındırıyor. “The Future is in the Ocean - Gelecek Okyanusta Projesi sürdürülebilirliği çoklu boyuta tașıyor. Bu tür projelerin, su ürünleri sektörünün geleceğini yönlendirebileceğine ve benzer projelerin Türkiye’nin denizlerinde uygulanabileceğini dikkat çeken Leröy Türkiye yetkilileri ise, bu konuda her zaman ișbirliğine hazır olduklarını ifade ediyor.

Sanayi 4.0 bu sektörde sadece çalıșma ortamını değil, çalıșma yöntemlerini de kökten etkileyeceğe benzer. Su ürünleriyle ilgili yüksek kalitede veri üretebilme ve bunları ișleyebilmenin, sektörü yukarılara tașıyacağına șüphe yok. Uzmanlara göre, yapay zekâ (AI) ve gelișmiș sistem bilgileri yarının șirketlerinin bașarı grafiğinde net ve gerçek zamanlı bir anlayıș sunacak.

Teknoloji sayesinde uzun zaman alan ișler artık çok kısa zamanda tamamlanabildiğinden, analitik dönüșümün anahtarı, teknolojik değișimlere hızla ayak uydurup, iși bașarı ile uygulayanlarda olacağı gerçeğini göz ardı etmemek gerek. Bu değișim rüzgarlarına uygun projeler geliștirebilen, teknoloji ve çalıșana yatırım yapabilen su ürünleri șirketlerinin dünya pazarı ile entegre çalıșabilmesinin yolları da hızla açılacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.