Beyşehir Gölü’ndeki su ürünleri tehdit altında

Suğla Su Ürünleri Uluslararası Ticaret Müdürü Onur Özkal, Beyşehir Gölü’nün su ürünleri kapasitesi, ihracattaki önemi ve buradan geçmini sağlayan avcı kitlesinin büyüklüğüne bakıldığında yanlış avcılığın etkilerininin yaratacağı yıkımın büyük olacağını sö

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem As

Beyșehir Gölü sahip olduğu su ürünleri potansiyeli ile bölge ekonomisine önemli katkısı olan bir göl. Ancak son dönem genel olarak tüm Türkiye’de yer yer görülen yanlıș avcılık; Beyșehir Gölü’nde de yoğun olarak etkilerini göstermeye bașladı. Küçük boydaki balıkları avlama ve yasak dönem avcılığa bir de elektro șok usülü avcılık eklenmiș durumda. Suğla Su Ürünleri Tașımacılık Tarım Ürünleri Pazarlama San.Tic. Ltd.Ști.Uluslararası Ticaret Müdürü Onur Özkal, Beyșehir Gölü’ndeki tehlikeli gidișe dikkat çekti.

“Aslında Türkiye’de tüm göllerde yanlıș avcılık maalesefki mevcut” diyen Özkal, Beyșehir gölünün kapasitesine ve burdan geçmini sağlayan avcı kitlesinin büyüklüğüne bakıldığında yanlıș avcılığın diğer göllere oranla daha etkili olduğunu söyledi. Özkal, “Beyșehir’de üç tür hatalı avlanma yapılmaktadır. Küçük boydaki ürünü avlama (Geçmișten bu güne devam eden önü alınamayan bir sorun). Elektro șok usulü ile avlanma (Yeni dönemin sorunu) ve yasak döneminde avcılık (Son dönemlerde Tarım il ve ilçe görevlileri sayesinde en aza indirgemiș bulunmaktadır.). Sudak ve Sazan balığı Beyșehir

gölünün ana ürünleridir. Özellikle Sudak balığı ihracat bakımından Türkiye dıș ticaretinde önemli yeri olan bir balıktır ve ülkemizin bu üründeki rakipleri Rusya ve Kazakistan’dır. Ülkemizde avcılık diğer rekabet halinde olduğumuz ülkelere bakıldığında daha bilinçsizdir. Nedeni ise; așırı kazanç isteği, kulaktan dolma bilgiler, yaptırımların yetersizliği, eğitim yetersizliği gibi konulara dayanmaktadır. Avcıların bilinçsiz avlanması ve son dönemlerde elektro șok gibi kendi canlarını da tehlikeye attıkları durumlar sonucu geçmiș dönemlerde bir çok sorunları meydana çıkarmıștır. Göldeki canlı türlerine zarar verdikleri hakkında çok bir bilgiye sahip olmamaları “Eğitim yetersizliği’’ sorununu ön plana çıkarmaktadır. Tarım il ve ilçe örgütleri her ne kadar bu bilince ulașılması için çabalasa da özellikle cezai șartlardaki yetersizlik deyim yerindeyse ellerini kollarını bağlamaktadır” diye konuștu.

Bölge halkının geçimine katkısı büyük

Beyșehir Gölü’nün ürün potansiyeli ve kota olarak bölge ve ülke ekonomisini ciddi șekilde etkileyecek bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Özkal, bölge halkı için çiftçilik ve gölün hayati önemi olduğunu ve yüzde 50-60’lık bir kısmının geçimini gölden sağladığını söyledi. Özkal, “Beyșehir Gölü Türkiye’deki diğer göllere bakıldığında Sudak ve Sazan avclığı bakımından birinci sırada gelmektedir. Potansiyel olarak çok yüksek bir göldür ve yurtiçi satıșları ve ihracat satıșları bakımından stoklarımızı full kota olmasa da büyük ölçüde yeterli kılmaktadır. Ülkemiz için bu gölün önemi tatlı su ürünleri üzerinden döviz giriși olarak lanse edilse hiç de yanlıș olmaz sanırım. Sudak balığı Avrupa bașta olmak üzere Dünyanın bir çok farklı ülkesine ihraç edilirken, çim sazanı ile de Ortadoğu ülkelerine ihracat yapılmaktadır” diye konuștu.

Yüksek fiyatlar tüketimi azaltıyor

Özellikle geçtiğimiz dönemde deniz balıklarının az çıkması nedeniyle göl balıklarında fiyatların tavan yaptığını dile getiren Özkal, “Tüketim düzeyi yeterli değil çünkü bu artıșlar ülkemiz vatandașlarının cebine uygun gelmiyor. Türkiye ekonomisindeki inișli çıkıșlı durum ve deniz ürünlerindeki fiyat artıșı vatandașı lüks tüketimden biraz el çektirmek zorunda bırakıyor. Bunu șöyle örnekleyebiliriz. Eskiden düșük gelirli bir aile hafta 1 kez evine balık götürebilirken șu anda orta gelirli bir aile 2 hafta da bir evine balık götürebilmektedir. Bunu önlemenin yolu iki taraflı olabilir. Devletin așırı değișken ekonomimizi bir an önce stabil hale getirmesi ve satıcıların çok kazanma arzusuna yenik düșmemesi” diye konuștu.

Yetiștirme ürünlere ilgi artıyor

Yetiștirme su ürünlerinin hem ihracat, hem yurtiçi satıșları açısından ülkemizde gerçekten önemli bir artıș gösterdiğini kaydeden Özkal, bu artıșın düzenli olarak devam ettiğini söyledi. Özkal, “İç pazarda özellikle deniz ürünlerinin az çıkmasına karșı yükselen fiyatlar yetiștirme su ürünlerini bir adım daha ileri götürmüștür. Bu durum müșterinin daha çok yetiștirme ürünlere ve tatlı su ürünlerine eğilim göstermesini sağlamıștır. Aynı zamanda yetiștirme su ürünleri dıș pazar hacmini oldukça genișletmiș ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya bașlamıștır. Özellikle ülkemizde bașı çeken firmalar bu konuda gerçekten tebriği hakediyor çünkü yurtdıșında tanınırlığımız konusunda önemli rol oynamaktadırlar” dedi.

Onur Özkal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.