Deniz ürünleri yemek masalarında giderek daha fazla yer buluyor

Ekonomisi her zaman okyanus tabanlı olan ve yüzyıllardır geçimini balık ve deniz ürünlerinden sağlayan Norveç, bugün dünyadaki en büyük ikinci su ürünleri ihracatçısı olmaya devam ediyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi’nin CEO’su Renate Larsen; “Akuakültür

Dunya Gida - - Su Ürünleri Sektörü -

Birleșmiș Milletler’in verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulașmasıyla birlikte gıda ihtiyacı da yüzde 70 oranında artacak. ABD’nin saygın yayınlarından PNAS* (Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America) akademik dergisinde yayımlanan bir araștırma, karasal tarımın yerine okyanus çiftçiliğinin yaygınlașmasının küresel ekosistemin korunmasına yardımcı olabileceği iddia ediliyor.

Özellikle biyoloji ve ekoloji biliminde karșımıza sıklıkla çıkan biyokütle,yașayan ve yakın zamanda ölmüș canlıların toplam kütlesini olușturur. Balık ve diğer su ürünleri ise gıdayı insan tüketimi için biyokütleye dönüștürmek konusunda son derece verimlidir. Bir ineğin 0.45 kg biyokütle elde etmesi için en az 3,15 kg olmak üzere 14 kg’dan fazla gıdaya ihtiyacı vardır, çiftlik balıklarının ise aynı șey için duyduğu ihtiyaç sadece yarım kiloyla 1 kilo arasındadır. İnsanların günlük beslenmelerinde et yerine daha sık balık yemesiyle elde edilecek bu verimlilik, gıda yetiștirmek için gerekli tarım alanı ihtiyacında da ciddi oranda azalma olacağı anlamına gelmektedir.

Norveç Tromso Üniversitesi’nden (University of Tromsø – The Arctic University of Norway) araștırmacı bilim insanı

Claire Runge, “Tarımın dünya çapında yayılması, türlerin yok olușunu ve ekosistemlerin dramatik kaybını tetikliyor. Bu yayılma artarak devam edecek. Su ürünleri yetiștiriciliği (akuakültür); doğal manzaralarımız, doğa ve yaban hayatı üzerindeki bu baskının bir kısmını azaltmanın bir yolunu sunuyor” dedi. Runge, ABD Kaliforniya’da bulunan Ekolojik Analiz ve Sentez Ulusal Merkezi’ndeki (NCEAS) meslektașlarıyla yakın bir șekilde çalıșıyor.Bilim insanları, ülke düzeyinde bakıldığında, örneğin Brezilya gibi özellikle biyoçeșitliliği yüksek olan ülkelerin, su ürünleri kullanım senaryoları ile 2050’de arazi kullanımında önemli tasarruf sağlayabileceklerini keșfettiler. Meraları bunun dıșında tutarsak, daha fazla akuakültüre yönelik küresel bir geçiș Brezilya’da gıda amaçlı tarım alanlarının miktarını ortalama olarak yüzde 25 ya da 11 milyon hektarın üzerinde azaltabiliyor ve meralar dahil edildiğinde bu sayı 12 kata kadar çıkabiliyor. Norveç de bu konuda öne çıkan örneklerdendir. Ekonomisi her zaman okyanus tabanlı olan ve yüzyıllardır geçimini balık ve deniz ürünlerinden sağlayan Norveç, bugün dünyadaki en büyük ikinci su ürünleri ihracatçısı olmaya devam ediyor.

“Okyanuslar dünyanın gıda tüketiminin yüzde 2’sini karșılıyor”

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi’nin CEO’su Renate Larsen; “Okyanuslar, dünya yüzeyinin üçte ikisini kaplamakla birlikte, dünyanın gıda tüketiminin ancak yüzde 2’sini karșılıyor. Birleșmiș Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni karșılayabilmek için okyanusların gıda üretimine katkısını arttırmalıyız. Akuakültür ise bu durumu çözmenin anahtarıdır” diye konuștu.

Deniz ürünleri dünya genelinde, yemek masalarında giderek daha fazla yer buluyor. Dünyanın herhangi bir yerinde yașayan sıradan biri günümüzde yılda 20 kg’dan fazla deniz ürünü yiyor. İlginçtir ki, bu deniz ürünlerinin yarısı su ürünleri yetiștiriciliğinden sağlanmıș durumda. Larsen, “Su ürünleri yetiștiriciliği dünyadaki en hızlı büyüyen gıda üretim sistemi ve Norveç çiftlik somonu bugün dünyadaki en kaliteli deniz ürünlerinden birini temsil ediyor. Norveç’in sıkı kaynak yönetim sistemi, değerli doğal kaynaklarımızın korunmasıyla ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarının eksiksiz uyumunu sağlıyor. Akuakültür için en sürdürülebilir ve teknolojik olarak en gelișmiș yöntemleri geliștirmeye odaklanmamız, çevreye zarar vermeden dünyanın artan gıda ihtiyacını karșılamak için bize en iyi olanakları sunacak” ifadelerini kullandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.