Gıda israfı için işbirliği

Dunya Gida - - İçindekiler -

Multinet Up, Türkiye’de ve dünyada gıda sektörünün önemli konularından biri olan gıda israfını önlemek için önemli bir adım atarak, israfın önlenmesine yönelik teknolojik çözümler sunan etki odaklı teknoloji girișimi Fazla Gıda ile ișbirliği yaptı. İșbirliği kapsamında, Multinet Up üye iș yerlerinin gıda bağıșı vasıtasıyla artan gıdayı ihtiyaç sahipleriyle bulușturmaları hedefleniyor. İlk etapta İstanbul’un belirli bölgelerinde pilot olarak bașlayacak olan iș birliği ile Multinet Up üye iș yerleri gıda bağıșı ile sosyal fayda sağlamanın yanı sıra israfı önleyerek ekonomik fayda da yaratan bu çalıșmaya dahil olacaklar. Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müșterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye iș yeri ağı bulunan Multinet Up, Türkiye’de kurtarılabilir gıda atığının 30 milyar TL seviyesinde olmasından hareketle yola çıkan Fazla Gıda iș birliği ile sadece ișletmelere ve ihtiyaç sahiplerine fayda sağlamanın ötesinde, Türkiye ekonomisine de katkı sunmayı amaçlıyor.

Multinet Up CEO’su Demirhan Șener, ‘‘ Üye iș yerlerimizi Fazla Gıda sistemi ile tanıștırıyor ve sisteme dahil olmalarını sağlıyoruz. İlk etapta belirlenen pilot bölge ile iș birliğimizi bașlatacağız; ardından 40 bin üye iș yerimizin tamamını sisteme davet edeceğiz” dedi.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı ise “Dünya’da her yıl 1,3 milyar ton gıda insan tüketimi için üretilip atık oluyor. Perakende, toptancı, üretici ve otellerden sonra șimdi de gıda atığını önleyen teknoloji alt yapımızı Multinet Up iș birliği ile Restoranların da kullanımına açıyoruz. Restoranlar ev dıșı gıda atığı içinde önemli bir yere sahip” diye konuștu.

Olcay Silahlı Demirhan Şener

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.