Gıda güvenliği

Dunya Gida - - İçindekiler -

Artan dünya nüfusu ile birlikte, beslenme, gıdanın adil dağılımı, yüksek gıda israfı, güvenli su kaynağının azlığı ve açlık gibi problemler her geçen gün çoğalmaktadır. Gıdanın güvenilir olması tüketici sağlığı ile birebir ilișkilidir. Klasik yaklașımla insan sağlığını bozan tehlikeler 3 kategoride sınıflanır; biyolojik (mikrobiyolojik), fiziksel ve kimyasal tehlikelerdir. Son gelișmelerden biri olan, Amerika tarafından yayımlanan FSMA (Food Safety Modernisation Act) kuralları ile radyolojik tehlikelerin irdelenmesi de buna dahil edilmiștir. Tehlike analizi yapılarak ön gereksinim programları, kritik kontrol noktaları belirlenerek kontroller ve programlar olușturulur. Bunların yanısıra artık günümüzde kalori değeri yüksek, tuzlu, alerjen ve taklit tağșiș yapılmıș gıdalar da gıda güvenliği konusudur ve ön plana çıkmaktadır.

Aromsa, gıda güvenliği standartlarını, süreçlerin tüm basamaklarında uygularken bilgi temelli yaklașımlarla dünya standartlarını kendine kılavuz edinmiș bir kurumdur. Bununla birlikte gerçekleștirdiğimiz tedarikçi denetimleri ile sektörde kalite ve gıda güvenliğine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Gıda Güvenliği konulu sertifikalandırmalarda dünyaca kabul görmüș, prestiji yüksek standartlar, GFSI (The Global Food Safety Initiative) tarafından onaylı olan standartlardır. GFSI, 2000 yılında faaliyete geçmiș bir kuruluștur. Aromsa Fabrikaları her yıl GFSI onaylı BRC (Bristih Retail Council), FSSC 22000 ve AIB International (AIB: American Institute of Baking) gıda güvenliği uygulamaları açısından 3. taraf akredite firmalar tarafından denetlenir. Böylece gerek üretim sahalarındaki gıda güvenliği uygulamalarımızın, gerekse sistemsel olarak dokümantasyon yapımızın ve programlarımızın doğruluğu ve etkinliği onaylanmıș olmaktadır. GFSI onayı ile BRC’de “Grade” olarak değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme AA Grade ile D Grade aralığındadır. AA Grade en yüksek derecedir ve 0-5 adet minör bulgu tespiti ile almaya hak kazanılır. Aromsa 2007 yılından itibaren BRC belgesine sahiptir ve A Grade seviyesi ile devamlılık göstermiștir. 2015 yılından beri BRC versiyon 7 geçiși ile beraber AA Grade kategorisindedir. Son dönemde Amerika’ya ihracat gerekliliklerinden biri olan FSMA ( Food Safety Modernisation Act) Standardı kapsamında son 2 yıldır da BRC ile beraber Amerika standartları açısından sistemimizi doğrulatmaktayız.

AIB denetimlerimiz ise 2012 yılından beri gerçekleșmektedir. 5 bölümden olușan AIB Prerequisite and Food Safety Programs Standardı, 1000 puan üzerinden değerlendirilir. Aromsa, 2012 yılında 835 puanla bașlamıș ve 2012’den beri 900 ve üstü puanlarla bașarısını sürdürmektedir.

FSSC 22000 Standardı ise minör, majör ve kritik olarak derecelendirilmektedir. Almanya Emmerich’deki fabrikamız, faaliyete geçtiği günden itibaren bu standart kapsamında sertifikalandırılmıștır. Aromsa elde ettiği bu yüksek derecelendirmeler neticesinde kalitesi ve sürekliliği ile sektörde farklılașmıștır. Bu bașarılı sonuçlar üst yönetim desteği ve gıda güvenliğinin tüm çalıșanlar tarafından sahiplenilmesi ile sağlanmaktadır. 70’ın üzerinde iç denetçi çalıșanımız ile gerçekleștirdiğimiz periyodik iç denetimlerimiz ve müșteri denetimleri ile de gıda güvenliği uygulamalarının etkinliği kontrol edilmekte ve sürekli iyileștirilmektedir.

Detaylarını paylașmıș olduğumuz sertifikaların dünyaca kabul edilmiș olmasının yanısıra bu sertifikalar ile müșteri beklentilerinde süreklilik ve güven sağlanmaktadır. Ayrıca çalıșanlarımızın tam katılımı ve desteğiyle sahip olunan bu belgeler sayesinde Türkiye’de ve globalde müșterilerimiz ile aynı dili konușmakta, daha iyi hizmet sağlamakta ve sektörde örnek uygulamalarımızla farklılaștırmaktayız.

Gıda güvenliği ve aroma ilișkisi aromanın konsantre bileșenlerden olușması nedeniyle detaylı uzmanlık gerektiren bir konudur. Bununla beraber bitmiș ürüne sağladığı yüksek lezzet ve tüketici beğenisi ile direkt bağlantılı olması önem arz etmektedir. İște bu noktada Aromsa iș ortaklarına tüketici lezzet beklentilerinin karșılanması için çözümler sunmakta ve gıda güvenilirliği konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesini bir bütün olarak tüm șeffaflığı ile paylașmaktadır.

Aromsa, aroma verici konusundaki tüm gereklilikleri Avrupa Birliği ile aynı anda takip etmektedir. Aromsa bir EFFA (European Flavour Association, http://effa.eu ) üyesidir ve bu konuda ülkemizde liderlik yapmaktadır. EFFA kurumu IOFI (International Organization of the Flavor Industry, http://www.iofi.org/ ) üyesidir. Bu kurumlar aromayı olușturan tüm bileșenlerin sağlık üzerine olan etkileri konusunda uzun detaylı araștırmalar yapmakta ve kullanımına bu araștırma sonuçlarına göre izin vermektedir. Bu konuda detaylı ve aktif takip Aromsa’da Yasal İșler Departmanımız ile sağlanmaktadır ve Türkiye’de henüz yürürlüğe girmemiș ancak Avrupa’da yürürlüğe giren tüm değișiklikler önceden Aromsa’da uygulanmakta ve tüm paydașlarımız bilgilendirilmektedir.

Gıda güvenliğinin bir diğer önemli konusu da geri çağırmalardır. Avrupa’da ve Amerika’da geri çağırma durumları yașanmaktadır ve bunları takip edebilmekteyiz. Özellikle alerjen konusunda geri çağırmalar oldukça sık görülmektedir. Aromsa’da izlenebilirlik sistemi bilgisayar barkod sistemi sayesinde hızlı ve etkin bir șekilde yönetilmektdir.

Genel olarak gıda güvenliğinin içselleștirilmesi, yatırım yapılması, güvenilir, yetkin denetçi kurumlarla denetim faaliyetlerinin gerçekleștirilmesi ve sertifikasyon süreci için en önemli etken üst yönetim yaklașımıdır. Bu konuda uzman çalıșanlarımız, yönetim desteği ile gelișim ve yaptırım sağlayabilmektedir. Bu sebepten de yönetimin desteği bir çok standartta ilk maddede gereklilik olarak yer almaktadır. Aromsa iș ortaklarına, uzman kadrosu ve bilgi ișlem sistemleriyle desteklenmiș programları ile her daim güvenilir çözümler sunmaktadır.

Aromsa, bütünsel bir bakıș açısı sağlamak amacıyla sahip olduğu farklı konulardaki yönetim sistemlerini uyum içinde ve birbirlerini tamamlayıcı bir biçimde kullanmayı sağlayan bir araç olarak EFQM Mükemmellik Modelini (European Foundation for Quality Management) rehber almaktadır. 2012 yılında bașlayan mükemmellik yolculuğunu 2015 yılında yoğunlaștırarak “MAP’19” (Mükemmel Aromsa Projesi) adı altında kapsamlı bir proje bașlatmıștır. Bir kurumsal dönüșüm projesi olan MAP’19 Projesi’nin vizyonu, mükemmellik anlayıșını benimsemiș, sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip, çalıșanların iyileștirme çalıșmalarına katıldığı, paydașlarının mutlu olduğu bir Aromsa’yı hedeflemektedir. Bu yolculuğun ilk yıllarında Aromsa,“EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi 4 Yıldız Sertifikası” almıș, ardından 2017’de “EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi 5 Yıldız Sertifikası” ile ödüllendirilmiștir.

Ebru Bayram Kalite Güvence Müdürü Aromsa

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.