Beslenme alışkanlıklarımızı temize çekelim

Artık “temiz etiket” ibaresini “daha sağlıklı” ürünlerle ilişkilendirmeye başlıyoruz. Bu durumun imalatçıların temiz etiketli ürünler üretimindeki artışa neden olduğunu araştırma sonuçları gösteriyor.

Dunya Gida - - İçindekiler - Nur Coşkun İstanbulluoğlu nurcoskun@net-iletisim.com

Beslenme alıșkanlıklarımızı temize çekebilecek güvenilir yollar arama yöntemlerimiz, gıda güvenliği ile ilgili farkındalığımız arttıkça netleșiyor. Özellikle tükettiğimiz gıda ürünleri ile ilgili “yapay bileșen içermez”, “koruyucu madde içermez” ve “yalnızca doğal içerikler” gibi bilgiler artık daha fazla ilgimizi çekiyor.

Her geçen gün özellikle sosyal medyada çoğalan temiz ve sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler, ürünün kalorisine odaklanmadan öte, ișlenmiș gıda, katkı maddeleri veya koruyucu maddelerin miktarına dikkat etmemizi de sağlıyor.

Artık “temiz etiket” ibaresini “daha sağlıklı” ürünlerle ilișkilendirmeye bașlıyoruz. Bu durumun imalatçıların temiz etiketli ürünler üretimindeki artıșa neden olduğunu araștırma sonuçları gösteriyor. Mintel GNPD raporuna göre, son dört yıl içinde en fazla temiz etiketli ürün lansmanı yüzde 47 ile Avrupa’da gerçekleșirken bu oran Ortadoğu’da yüzde 4’ler civarında. Aslında dünya genelinde tüketiciler arasında temiz etiketli ürünle ilgili farkındalık yaygınlașıyor.

Etiketin gücü

Dünyada bilinçli tüketicilerin talepleri, güvenli gıda ve içecek endüstrisinin “temiz etiket” algısını șekillendiriyor. Basit, tanınabilir ve kulağa kimyasal gelmeyen sadece

‘doğal’ maddeler içeren, içerisinde E-kodları veya gıda katkı maddeleri gibi hiçbir “zararlı madde” bulunmayan, üretim süreci hakkında bilgi veren, minimum ișleme tabii tutulmuș ürünler tüketicilerde daha ‘sağlıklı’ bir beslenme profili algısı yaratarak ‘temiz etiketli’ olarak değerlendiriliyor. Gıdaların hiçbir kimyasal madde kullanılmadan üretimi, minimal prosesle ambalajlanarak, etiketinde basit ve șeffaf bir șekilde gıda içeriğinin bildirilmesi, “temiz etiketli gıda” olarak tanımlanmayı hak ediyor. Temiz etiketli gıda ürünü, içeriğinde, sentetik boya, aroma maddeleri, koruyucu maddeler veya diğer katkı veya yardımcı maddelerin kullanılmaması anlamına da geliyor.

Artık tüketiciler, gerçekten “daha temiz” olup olmadığını görmek için yiyecek ve içecek ürünlerinin etiketlerini titizlikle inceliyor. Dünya çapında tüketicilerin %64’ü gıda ambalajlarındaki etiketleri okuyor. Dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin son bir yıl içinde içerik konusundaki araștırmalarını artırdığı belirtiliyor. Örneğin Beneo Temiz Etiket Tüketici Araștırması İngiltere’deki tüketicilerin yüzde 51’inin içerik listesine baktığını, yüzde 43’ünün beslenme bilgisine ve yüzde 32’nin de sağlık ve beslenme bilgilerini incelediğini gösteriyor.

Ürün etiketi okumayı öğreniyor muyuz?

Dünya genelinde tüketicilerin gıda güvenliği kriterlerine uygun temiz etiketli ürün tercihi, imalatçıların ürün yelpazesini șekillendirmeye devam ederken, ülkemizde de ürün etiketi okuma alıșkanlığının yaygınlașacağına inancımız tam. Özellikle üniversitelerde tez çalıșmaları sırasında ya- pılan araștırmaların tüketicilerin bu konudaki algısı üzerine umut verici sonuçları var.

Örneğin geçtiğimiz yıl 19-64 yaș grubuna yönelik etiket okuma alıșkanlığı ve algısı ile ilgili yapılan bir araștırma1 gösteriyor ki;

Kadınların yüzde 58,7’sinin erkeklerin yüzde 41,3’ünün gıda etiketi okuma alıșkanlığı var. Gıda etiketi okuma ile refah düzeyi arasında paralellik olması hiç șașırtıcı değil. Tüketicilerin yüzde 79,0’u etikette içindekiler bilgisine bakarken, yüzde 45,5’i ürünün ağırlığına, yüzde 41,0’i enerji içeriğine, yüzde 28,7’si protein içeriğine, yüzde 53,5’i yağ içeriğine, yüzde 28,7’si karbonhidrat içeriğine, yüzde 16,8’i lif içeriğine, yüzde 33,2’si tuz içeriğine, yüzde 41,3’ü ilave șeker içeriğine, yüzde 22,3’ü vitamin içeriğine, yüzde 41,0’i mineral içeriğine dikkat ediyor. Ürünlerin üzerindeki etiketleri kadınlar erkeklere göre daha sık okuyor. Etiket okuyanların yüzde 70’inin öğünleri ise düzenli...ve gıda etiketi okuma alıșkanlığı olanların yüzde 46’sı haftada 3-4 kez egzersiz yapma alıșkanlığı olan kișiler....

Sağlıklı beslenme ve gıda güvenilirliği birbiriyle iç içe kavramlar aslında... Tarladan sofraya gelene kadar, üretim, ișleme, saklama, tașıma, dağıtım așamaları uygun șartlarda yapılabildiği oranda, gıda güvenilirliği temin edilmiș, sağlıklı ve lezzetli gıda ürünlerini gönül rahatlığı ile tüketebiliyoruz. Güvenilir olmayan gıdalar sağlığımız için ciddi tehdit unsurları. Bu nedenle gıda zincirinin en bașından yani üretimden ve tarladan, tüketim ve sofraya kadar geçen süreçte güvenilir gıdaların temini için akıllı gıda güvenilirliği sistemlerinin her geçen gün geliștirilmesi ümidiyle...

(1) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü – Tüketicilerin Gıda Güvenilirliği Yönünden Etiket Okuma Alıșkanlığı ve Algısının Değerlendirilmesi – Dyt. Eylem Ezgi Tüyben- Toplu Beslenme Sistemleri Programı Yüksek Lisans Tezi– Ankara 2018

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.