Fiyat etiketlerinde yeni düzenleme

Dunya Gida - - İçindekiler -

Ticaret Bakanlığı’nın “Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değișiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlık, yönetmeliğin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi amacını tașıdığını belirtti. Yönetmelik, son zamanlarda yașanan fiyat dalgalanmalarının fiyat etiketi mevzuatında tüketici lehine düzenleme yapılarak ek tedbirlerin alınması ihtiyacından yola çıkıldı.

Düzenlemeyle Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde bakanlıkça tespit ve ilan edilen șekil, logo veya ișaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satıș fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya bașlandığı tarihin de bulunması gerekecek.

Etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve bașka rakam, kelime ve ișaretlerle karıșıklığa sebebiyet vermeyecek șekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu.

Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak.

Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek

Yeni yönetmelik; perakende olarak satıșa sunulan mal ve hizmetlere ilișkin satıș fiyatı, birim fiyatı, malın ayırıcı özelliği ve üretim yeri hususlarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’üncü maddesinde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde düzenlendi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada satıș ve birim fiyatının uygulanmaya bașlandığı tarihin fiyat etiketlerinde belirtilmesi zorunluluğu getirilerek tüketicilerin bilgilendirilme hakkının korunması konusunda bir adım daha ileri gidilmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada șunlar kaydedildi:

“Diğer yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması, yerli ürünlerin tüketiminin özendirilmesi, teșvik edilmesi ve söz konusu ürünlerle ilgili farkındalık olușturulması amacıyla Türkiye’de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici ișaret konulması zorunluluğu getirilerek ekonomik istikrara katkı sağlanması amaçlanmıștır. Bakanlığımız bu konuda yașanan tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerekli özeni göstermekte ve tüketicilerin menfaatlerinin zedelenmesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte tüketicilerimizin de bu konuda bilinçli hareket ederek hassasiyet göstermesi ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcıları Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize bildirmesi büyük önem arz etmektedir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.