Şarbon nedir? Nasıl bulaşır?

Dunya Gida - - Haber -

Șarbon koyun, inek, keçi, deve gibi otçul hayvanlarda görülen ve insana da bulașabilen ve zamanında tedavi edilmezse ölümcül olabilen bir hastalıktır. Hastalığa Bacillus anthracis ismi verilen sporlu bir bakteri neden olmaktadır. Sporlu bakteriler dıș koșullara çok dayanıklıdır, yıllarca hastalık yapma potansiyelini muhafaza edebilir.

Hasta hayvanın derisi, postu ya da yünü ile temas etmek, șarbon basili bulașmıș etlere temas etmek, yemek ya da șarbon sporlarını solumak hastalığa neden olur. Hayvancılıkla uğrașanlar, besiciler, çobanlar, veterinerler, kasaplar arasında șarbon hastalığı daha sık görülmektedir.

İnsanlarda üç ayrı șekilde seyredebilmektedir. Bulașma șekline göre; deride, sindirim sisteminde ve solunum sisteminde yerleșmektedir. Deride görülen șekli kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Sindirim sistemi ve solunum siteminde görülenler ise ölümlere neden olabilmektedir. İnsanlarda bulașma; doğrudan hasta hayvanla temas veya hasta hayvanın etinin yenmesiyle olmaktadır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.