Sürdürülebilirlik: Başarabilecek miyiz?

Dunya Gida - - Önsöz -

Ambalaj konusunda önemli uyarı ve gelișmeler var. Görünen o ki dedelerimizin zamanına dönüș

yapacağız. Arada gelișen, birçok konuda hayatımızı

kurtaran, bolbol kullanmaktan kaçınmadığımız mar

ket poșetleri, tek tek paketlenen gıda maddesi ambalajları son 50 yılda

atıklarıyla çevre kirliliğinde ilk sıraya yerleșiyor. Kese kâğıtlarına, filelere,

bez çanta ve torbalara geri dönüyoruz. Gıda ambalajlarında da cam ve

kağıt önem kazanıyor.

Aslında konu sadece atıklar değil, plastiklerin gıdalarla etkileșimi. De

nizlerin, toprakların 500 yıl ortadan kaldıramadığı plastik atıkların deniz

canlılarını, topraktan elde edilen bitkileri etkilemesi ve kirlenmiș toprak ve

denizlerde yetișen yiyecekleri tüketen canlıların da uzun vadede yașam

larının tehdit altında olması...

Bu sayımızda Editörümüz Özlem As, denizlerdeki plastik atıkların tehdit

lerini Çukurova Üniversitesinden Dr. Sedat Gündoğdu ile konuștu. Ben

șahsen röportajı dehșet içinde okudum. En temel gereksiminimiz tuz için

hiç aklımızda olmayan kirlenmelerin oluștuğunu, Gündoğdu Hocamız

dan duyunca "Eyvah" dedim "Dünya nereye gidiyor. Sürdüremeyeceğiz

galiba" diye endișelendim. Ama dünyada tüm canlılar, yașamın sürdürü

lebilirliğini sağlamak üzerine programlanmıș. Bir yolunu bulacağız. Biz

ler ve bizden sonrakiler gereğini yapacak. Yeri gelmișken, Dergimizdeki

'Sürdürülebilirlik' dosyalarımızı mutlaka okuyun. Dergimizi kağıt baskı

olarak veya web'den ve Turkcell Dergilik''ten e-dergi olarak okuyabilirsi

niz. Yașamımızı sürdürebilmek için neler yapıyoruz, neler yapmayı planlı

yoruz? Gıdada neler oluyor bu dosyamızda bulacaksınız.

Bu sayımızda Konya Büromuz 'Konya Lezzetleri' dosyası hazırladı. Eme

ği geçen tüm arkadașlarımıza çok teșekkür ederim.

Bildiğiniz gibi her yıl bașında yeniliklere yer veriyoruz. Bu sayımızda Șef

Ekin Doğrusöz "Gastronom" sayfasında yazılarına bașladı. Sizlere lez

zetli yemek pișirmenin, lezzetin sırlarını biraz bilimsel, biraz geleneksel,

biraz küresel ve güncel tekniklerle anlatacak, tecrübelerini paylașacak.

Keyifli okumalar dilerim.

Bu sayımızla birlikte 25. yılımızı kutluyoruz.

Nice yıllara...

Bir sonraki sayımızda bulușmak dileğiyle

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.