“Avrasya'nın ambalaj merkezi olmayı hedefliyoruz”

Dunya Gida - - İçindekiler -

Ambalaj sanayicileri ülkedeki mevcut ekonomik șartları nedeniyle ihracata odaklanma kararı aldı. Dünyada 16. ve Avrupa’da 6. sırada yer alan ambalaj sektörü, üretimin en az yüzde 30-50’sini ihraç etmek için kolları sıvadı. Ambalaj sanayicileri bu zorlu dönemde ancak ihracat yapan sektörlerin ayakta kalabileceğini belirtiyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Bașkanı Zeki Sarıbekir, sektörün rekabet gücü ve potansiyelinin yüksek olduğunu; komșu ülkeler, Avrupa ve Kuzey Afrika’yı da içeren bir bölgeye odaklanarak ihracatı daha çok artırmayı hedefledikelerini belirterek Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Sarıbekir, “Sektörümüz, 2018 yılının ilk yarısında 2 milyar 306 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Bir önceki senenin aynı dönemine göre ambalaj ihracatımız miktar olarak yüzde 8 ve değer olarak yüzde 17 arttı. Bununla birlikte, 2018’in ilk yarısındaki kg bașına ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleștirmeye devam ediyoruz” diye konuștu.

Ekonomideki gelișmeler ambalaj sektörünü nasıl etkiliyor?

Ülkemizdeki mevcut ekonomik șartları dikkate aldığımızda, her geçen gün daha çok ihracat yapmamız gerektiğini gözlemliyoruz. Bu zorlu dönemde ancak ihracat yapan sektörler ayakta kalabilir. Ambalaj Sanayicileri olarak Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefiyle çalıșmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Pazar sayısını daha da arttırmalıyız. Üretimimizin en az yarısını ihraç etmeliyiz. Bu zorlu döneme rağmen 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde Türkiye ambalaj sektörü ihracatı, miktar olarak yüzde 8, değer olarak ise yüzde 17 oranında artıș gösterdi.

Ambalaj sanayinin Türkiye ekonomisine olan katkısı önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek.

Sektör hammaddesini ithal mı ediyor? İthalat rakamlarına ilișkin bilgi alabilir miyiz?

İthal ettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmı ara mamül veya hammadde olarak nitelendirebileceğimiz ürünlerdir. 2017 ihracat-ithalat raporu verilerine göre ithalatta ilk sırada Almanya yer alıyor. 2017 yılında en fazla ithalatı Almanya’nın ardından Çin, İtalya, ABD ve Güney Kore’den yaptık. Toplam ithalatımız bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 3, değer olarak yüzde 5 artsa da 787 milyon dolar dıș ticaret fazlası vermeyi bașardık. 2018 yılının ilk yarısında 2 milyar 306 milyon dolar ihracat geliri elde eden sektörümüz, miktar olarak 900 bin ton değer olarak 1 milyar 767 milyon dolar ithalat gerçekleștirdi. 2018 yılının ilk 6 ayında toplam ambalaj ithalatında ilk 10 ülkeyle ilgili yapılan analiz ise Almanya, Çin, İtalya, ABD ve Güney Kore’nin, değer bazında, en çok ambalaj ithalatı yapılan ülkeler olduğunu gösteriyor.

Ambalaj sektörü açısından 2018 nasıl geçti?

Ambalaj sektörü istikrarlı büyümesini her geçen yıl sürdürüyor. 2018’de sektör olarak yüzde 15 büyüyerek 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulașmayı hedefliyoruz. 4,5-5 milyar dolar ihracat geliri hedeflerimize ulașacağız ve ülkemizde 350 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlayacağız. Katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdüren Türkiye ambalaj sanayimiz 2018’in ilk 6 ayında toplamda 530 milyon dolarlık dıș ticaret fazlası verdi. Üretimimizin en az yüzde 30-50’sini ihraç etmek için çalıșmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye ambalaj sektörü dünyada 16. ve Avrupa’da ise 6. sırada yer alıyor.

Sektörün ihracat rakamları hakkında bilgi verir misiniz? 2019 beklentiniz nedir?

Sektörümüz, 2018 yılının ilk yarısında 2 milyar 306 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Bir önceki senenin aynı dönemine göre ambalaj ihracatımız miktar olarak yüzde 8 ve değer olarak yüzde 17 arttı. Bununla birlikte, 2018’in ilk yarısındaki kg bașına ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleștirmeye devam ediyoruz. Türkiye ambalaj sektörü, dünyada 16. ve Avrupa’da 6. sırada yer alıyor. 2018’de sektör olarak yüzde 15 büyüyerek 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulașmayı hedefliyoruz.

Bu yıl, komșu ülkeler, Avrupa ve Kuzey Afrika’yı da içeren bir bölgeye odaklanarak ihracatımızı daha çok artırmayı hedefliyoruz. Sektör olarak rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Türkiye ambalaj sektörünün ürünleri dünyada 180 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye ambalaj sanayisi, Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda kararlı adımlarla yürüyor.

Akıllı ambalajların gıda sektöründe yaygınlığı nedir? Çiftlikten çatala gıda güvenliğinin, daha etkin ve daha sağlıklı olarak sağlanabilmesi amacıyla günümüz tekniklerinin ambalajlama alanında da kullanılması kaçınılmaz hale geldi. Tüketicilerin bilinçlenmesiyle; kaliteli, güvenli, olabildiğince uzun raf ömrüne sahip, uygun fiyatlarda satıșa sunulan ve zengin çeșitlilikte gıda ürünlerine olan talep giderek artıyor. Gıda üretim ve dağıtımının merkezileșmesi, ticaretinin küreselleșmesi, gıda kalite ve güvenliğinin sağlanması ve takibi, yeni gıda ambalajlama teknolojilerinin ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin geliștirilmesini gerektiriyor.

Gıda üretimi ve ambalajlanması alanındaki son gelișmelerle geleneksel ambalajlama teknolojilerinin yerini, yeni nesil fonksiyonel ambalaj (aktif ve akıllı) teknolojileri almaya bașladı. Gerek gıda güvenliğinin artırılması gerekse gıdaların raf ömrünün uzatılması için büyük önem tașıyan aktif ve akıllı ambalaj teknolojilerinin yakın bir gelecekte üretim maliyetlerinin düșürülmesi ile hayatımızda daha yaygın bir biçimde kullanılması bekleniyor.

2019’da sektörün beklentileri ne yönde? Ekonomik açıdan sektörün büyümesi ve sektörün gelișimi açısından neler olur?

Ambalaj sanayinin Türkiye ekonomisine olan katkısı önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Kalite, hız, lojistik ve coğrafi konum avantajlarımızla yeni pazarlar kazanarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Tüm sektör el ele vererek, kamu kurumlarının da desteğini yanımıza alarak Türkiye’yi Av- rasya'nın ambalaj merkezi yapmayı hedefi yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Ambalaj tasarım yarıșması düzenliyorsunuz. Tasarım konusunda yurtdıșında bașarıları var mı sektörün?

Bu yıl, sekizincisini düzenlediğimiz Ambalaj Ay Yıldızları yarıșmamız, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek Ambalaj Yarıșmasıdır. Bașvuru yapan 209 ürünün, 11 farklı kategoride değerlendirildiği yarıșmada 113 ambalaj ödüle layık görüldü. Kazananlarımız, Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarıșmalarına da katılabiliyorlar. AsiaStar yarıșmasında bu yıl 5 firmamız ödülle döndü.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) olarak Ambalaj Ay Yıldızları Yarıșmamızı oluștururken, marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmayı amaçlamıștık. Son sekiz yılda bunu bașardığımızı söyleyebilirim. Türkiye Ambalaj Sanayimizin küresel piyasalarda edilgen konumdan, yönlendirici konuma geçmesi için bu yarıșmalara devam edeceğiz.

Ayrıca derneğimiz, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla ve Reed TÜYAP ișbirliğinde Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarıșması düzenliyor. Bu yıl toplam 85 projenin yarıștığı 14'üncü Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarıșması 2018'in kazananlarını 24. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılıș kokteylinde yapılan törende açıkladık. Yarıșmada 13 projeye ödül alırken, ilk üçe giren öğrenciler para ödülünün yanında 12 ay karșılıksız burs kazandı.

Yarıșmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem tașıyor. Öğrencilerimiz bașarılı oldukça Avrasya’nın ambalaj merkezi olma hedefimize daha çok yaklașacağız. Bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarıșmalardan bașarıyla döndü, dönecek. AsiaStar yarıșmasında bu yıl 6 öğrenci projemiz ödül aldı. Bizler ve sektörümüz adına onur verici.

Ambalaj- gıda güvenliğini ilișkisi için ne söylersiniz? Ambalaj ve gıda güvenliği arasında tam bir doğrusal ilișki vardır. Ambalajlı gıdaları tercih eden tüketiciler, son kullanım tarihi ile üretim / üretici bilgilerine ulașır. Gıda ambalajları içerdiği ürünün özelliklerini korumak için tasarlanır. Bir ürünü katkısız piyasaya sürmek; rijit ve çok katlı ambalajlar sayesinde mümkündür. Doğru șekilde ambalajlanarak tașınan yaș meyve / sebzenin israf olması önlenebilir. Bu nedenlerden dolayı sağlıklı bir ömür için doğru ambalajlanmıș ve hijyenik biçimde muhafaza edilen ambalajlı gıdaları tercih etmeliyiz.

Özlem As [email protected] Zeki Sarıbekir

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.