Sofralardaki Gizli Tehdit: Primer Aromatik Amin

Dunya Gida - - İçindekiler - Büșra ÇELİK Ambalaj Laboratuvarı Birim Sorumlusu [email protected]

Primer aromatik aminler sanayide ilaç ve boya üretimi gibi farklı söktörlerde kullanılırken; gıda sektöründe gıda ile temas eden ambalaj ürünlerinde ve yapıșmaz yüzeyli mutfak eșyalarında değișik formlarda kullanılmaktadır. Gıdalarla temas eden malzemelerin testleri; uçucu olmayan kimyasalların testi için toplam migrasyon, uçucu olan kimyasallar için spesifik migrasyon ve ürün içlerinde kalıntı miktarı ölçümü olarak düșünülmelidir. Primer aromatik amin (PAA) testi ise; her yıl sayısı artaran geniș bir ürün grubuna yapılan spesifik migrasyon analizidir.

Aromatik aminlerde en tehlikeli ve en yaygın olarak kullanılan bileșik ise; anilin olarak kabul edilmektedir.

Anilinin en kötü etkisi; kan hücrelerine olup, oksijen tașıyan hemoglobini methemoglobine çevirmesi ve kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına yol açmasıdır. Beyin, karaciğer, dalak ve böbreğe de zararlı etkileri vardır. Ayrıca üriner sistem üzerinde de kanserolojik etkileri olduğu belirlenmiștir.

Bu sebeple gıda ile temas eden malzemelerin üretiminde kullanılan PAA, gıdaya bulașma riski olan ve kontrol altında tutulması gereken kimyasal maddelerden biridir. Ambalaj ürünlerindeki tüm girdi kontrolleri sağlansa bile ürünün son formunda çeșitli reaksiyonlar sonucu ara ürün olarak da ortamda olușabilmekte olan PAA migrasyonunun kontrolü sağlanmaz ise tehlike ne yazık ki kapımızda.

Gıda ürünlerinizi ve buna bağlı olarak halk sağlığını korumak amacıyla; çözüm ortağınız Intertek olarak; Gıda Labotuvarlarımızda mürekkep baskılı ambalajlar ve gıdalar ile temas eden malzemelerin (PA kașık/kepçe, PTFE kaplı tava/tencereler..vb) PAA migrasyonu analizini akredite olarak gerçekleștirmekteyiz.

Intertek

Tüm dünyada 100’den fazla ülkede 43000’den fazla çalıșanımız ile; kurum ve kurulușların süreç ve tedarik zincirlerine özel inovatif Güvence, Test, Gözetim ve Ürün Belgelendirme çözümleri sunmada lider konumundayız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.