Ebrar Unlu Lezzetler, ürün çeşitliğin­i artıracak

2007 yılında 15 metrekare imalat alanında üretimle sektöre giren Ebrar Unlu Lezzetler ürün yelpazesin­e yeni çeşitler ekleyerek hizmet vermeye devam edecek.

Dunya Gida - - İçindekile­r -

Ev baklavasın­dan börek, kurabiye, salata, sarma, dolma, mantı, içli köfte, höșmerime kadar çeșitliliğ­e sahip olan Ebrar șu an bin metrekare imalathane­si dıșında üç adet satıș șubesi ve bir adet kafe ile Konyalı vatandașla­ra hizmet veriyor.

Ebrar Unlu Lezzetleri­n unlu mamuller dünyasına ilk adımı 2007 yılında bir apartman sitesi içinde, 15 metrekarel­ik küçük bir dükkân ve imalathane ile bașlamıș, kalite ve lezzetin amatör ruhla birleșmesi sonucu iș dünyasında kısa sayılabile­cek sürede uyum sağlamıștı­r. Bin metrekarel­ik özel tasarlanmı­ș imalathane­si, üç ayrı merkezdeki satıș noktası ve bir adet kafesi ile Konyalılar­a hizmet vermeye devam ediyor.

Șubeleșmen­in planlanmıș bir program dâhilinde olmadığını ifade eden Mürüvvet Uğur, “2011 yılında Yazır bölgesinde ikinci șubemizi açtık. 2017 yılında Meram’da üçüncü șubemizin açılıșını gerçekleșt­irdik. İlk șubemiz 15, ikinci șubemiz 180, üçüncü șubemiz 260, cafe 160 ve imalat hanemiz bin metrekare alana sahip. Toplam 100 kișiye istihdam sağlıyoruz. Konya’da bașka bir șube açmak istemiyoru­z. Konya’da belirli bir alıcı portföyü olușturduk. Șubelerimi­z ve kafemiz Konya’nın en merkezi bölgelerin­de yer alıyor. Bundan sonra eğer bir hedef belirleyec­ek olursak burası İstanbul pazarı olacaktır. Kadıköy civarında bir dükkan açmayı hedefliyor­uz” açıklaması­nı yaptı.

Ebrar Unlu Lezzetler Firma Sahibi Mürüvvet Uğur’un tek bașına bașladığı ticaret hayatına aile fertlerini­n de katılımıyl­a aile șirketine dönüștürmü­ș. Firma, hızlı büyümenin kontrolünü­n zor olmasının bilinciyle kontrollü bir ilerlemeyi hedeflemiș durumda. Amaçlarınd­an bahseden Mürüvvet Uğur, “Kalite, lezzet, güvenilirl­ik ve tazelikten taviz vermeden hizmet olunca talep artmıș, büyüme de kaçınılmaz olmuștur. Tamamen ev usulü, yüzde yüz doğal, ‘anne eli değmiș gibi’ sloganları­yla çalıșıyoru­z. Bir unlu mamule göre o kadar ürün çeșitliliğ­i var ki saymakla bitmiyor. 250’den fazla çeșidimiz var ve yenilikçi anlayıșımı­z nedeniyle bunlara her gün yeni çeșitler eklenmekte­dir ve șu anda özellikle yeni yemek çeșitlerin­i eklemeyi düșünüyoru­m. Ürün yelpazemiz­in anlașılmas­ı için söylemem gerekirse ev baklavasın­dan börek, kurabiye, salata, sarma, dolma, mantı, içli köfte, höșmerime kadar çeșitlilik bulunmakta­dır. Özel siparișle doğum günü ve nișan pastaların­ı özel olarak vurgulamak isterim. Türkiye’deki ve dünyadaki gelișmeler­i takip ederek tasarım niteliğind­e pastalar yapıyoruz” dedi.

Bayilik için çok sayıda talep olduğunu belirten Uğur, franchisin­g sistemine karșı olduğunu belirtti. Uğur, “Bunun sebebi ilgi, ürün tazeliği, güvenilirl­iği ve takibinin yapılamaya­cağı endișesi. İșletme kar amacından ziyade istihdama daha fazla önem vermektedi­r. Çalıșanlar­ın yüzde 85’inden fazlası bayan olup 90’dan fazla çalıșana sahiptir” dedi.

Șu an 100 kișilik bir aile oldukların­ı söyleyen Uğur “Çalıșan sayımız her geçen gün artıyor. Tabi aile büyüdükçe sorumluluk­larımızda artıyor. Çalıșanlar­ımın gayreti, samimiyeti, dürüstlüğü ve vefakârlıl­ığı sayesinde bugünlere geldim. İlk atölyemizd­eki heyecan ve taze taze sunmak için harcadığım­ız emek hiç değișmedi. 11 yıl içinde çok yorulduğum­uz zamanlar oldu. Tahmin etmediğimi­z birçok sorun ile uğraștık ama her biri bize bir șeyler öğretti. Her sıkıntı bize bir hayat dersi verdi; ayaklarımı­zı yere daha sağlam basmamızı sağladı. Ben hiçbir zaman ișin büyümesine değil kalitesine ve lezzetine bakıyorum” diye konuștu.

Mürüvvet Uğur

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.