MULTIVAC PaperBoard Teknolojisi: Sürdürülebilirlik noktasında fark yaratın

Dunya Gida - - İçindekiler -

Ambalaj üretiminde ambalaj malzemesinin azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, ambalaj endüstrisi ve nihai tüketiciler için çok önemli bir konudur. Gelecek yıllarda özellikle geri dönüştürülebilir ambalaj talebi belirgin oranda artacaktır. MULTIVAC pazar ve teknoloji lideri olarak, MULTIVAC PaperBoard ile geri dönüşüm taleplerinin tamamını karşılayan, kağıt lifi temelinde ambalaj üretimi için çok sayıda çözümler sunuyor.

Ambalajlar, öncelikle ürünlerin korunmasını sağlarken, gıdaların geliștirilmiș kullanımı ve kullanım ömürlerinin uzatılmasına büyük katkıda bulunur. Bunun için, çoğunlukla gerekli bariyer özelliklerine sahip ve sorunsuz biçimde ambalaj makinelerinde ișlenebilir plastik kompozitler kullanılmaktadır. 2019 yılında AB’de yürürlüğe girecek olan olan yeni ambalaj yasası ve AB’nin 2018 yılında yayınlanan ‘‘Plastics Strategy-Plastik Stratejisi‘‘ ile tüm dünyada așırı derecede artan plastik üretimine karșı bir etki yapılması planlanmaktadır. Talepler, genel olarak plastik tüketiminin azaltılması ile ilgilidir.

Pazar ve teknoloji lideri MULTIVAC için ise, ‘‘sürdürülebilirlik‘‘ konusu yeni gündeme gelen bir konu değildir. MULTIVAC, daima yenilikçi makine konseptleri geliștirmekte, ambalaj kalitesi ve ambalaj verimliliği ile kaynakların korunması ve ambalaj atıklarının azaltılması açısından sürekli yeni kriterler belirlemektedir. Ayrıca șirket, alternatif paketleme malzemelerinin kullanımının gelecek için daha fazla sürdürülebilir beklentiler yaratacağına inanan bir bakıș açısına sahiptir.

Multivac Paperboard ile alternatif ambalaj konseptleri

MULTIVAC PaperBoard ile kağıt lifi tabanlı malzemelerden olușan ambalajların üretimi için farklı çözümler mevcuttur. Bunun için MULTIVAC, standart sistemlerle ișlenebilen uygun ambalaj maddesi üreticileri ile birlikte çalıșmaktadır. Burada termoform makineleri ve hazır tabak kapatma makineleri, müșterilerimizin ilgili performans taleplerine adap-

te edilebilir. Böylece ambalaj kalitesi, performans ve süreç güvenliği açısında gerçek bir ek değer sunulur. Bunun yanı sıra hatta besleme, çıkarma ve paketlerin etiketlenmesine yönelik modüllerin kombinasyonu ile verimlilik açısından talepleri tamamen karșılayan tam otomatik ambalaj çözümleri sunulabilmektedir. Böylece MULTIVAC sistemlerinde kağıt lifi tabanlı malzemelerden MAP ve skin pack ambalajları üretilebilmektedir. Burada tașıyıcı malzeme olarak rulo halinde formlanmaya hazır veya önceden üretilmiș hazır tabaklar da kullanılmaktadır. Tüm malzemeler nihai tüketici tarafından ayrıștırılabilir ve kağıt malzeme geri dönüșüm döngüsüne aktarılabilir.

Kağıt lifi bazlı ambalaj malzemelerinin avantajları

Fonksiyonel katmanların kullanımı, plastik kompozitlerin bariyer özelliklerine uygun kağıt bazlı ambalajların üretilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sırada kağıt tașıyıcı veya komple kağıt kompoziti geri dönüșüm döngüsüne verilebilir; bunun için her ülkede dikkat edilmesi gereken farklı yönetmelikler mevcuttur. Kağıt tașıyıcıların bir bașka avantajı da, üzerinde yazdırma konusunda serbest tasarım imkanı sunmasıdır. Bu, sıcak satıș noktalarında ürünün rakiplerinden ayrıșmasına büyük katkı sağlar. Kağıt tașıyıcı üzerinde büyük yüzeyli etiketlere ihtiyaç duyulmadan ürün bilgileri gösterilebilir.

Multivac yetkinlikleri

Optimum ambalaj sonucu elde etmek için MULTIVAC, müșterilerini, ambalajların bütünsel değerlendirmelerinin yapılabildiği kapsamlı ambalaj testleri ile destekliyor. MULTIVAC, sistem tedarikçisi olarak ambalaj makinelerinde ișlenmeye uygun șekilde üretilmiș ambalaj malzemeleri sunmaktadır. Ayrıca gelișmiș üretim hattı bilgisi, performans ve süreç güvenliği açısından özel talepleri tamamıyla karșılayan otomatik çözümlerin geliștirilmesine imkan sunar. Bașarıyla gerçekleștirilen müșteri projeleriyle MULTIVAC, TIVAC, kağıt tabanlı ambalajların kullanımında yeterli tecrübeye eye sahiptir. Gelecekte yenilikçi ambalaj konseptleri daha fazla odak noktası haline gelecektir.

Karton tabakların ișlenmesi

MULTIVAC, karton tabakların MAP veya skin ambalajlara ișlenmesine yönelik, tabakların beslenmesi ve çıkıșı için ilgili modüllerle donatılabilen termoform m makineleri ve hazır tabak kapatma makiakineleri sunar. Hazır tabak kapatma makinele- ele- rinde tüketimden sonra, tamamen türüne uygun olarak ayrıștırılabilen karton kompozitten olușan tabaklar ișlenirken, termoform makinesinde mono kartondan olușan tabaklar kullanılmaktadır. Bunlar, kullanımdan sonra kartondan ayrılabilen, makinenin termoform kalıbında uygun bir plastik yapıștırma katmanı ile donatılır. Farklı ambalaj çözümlerine olan talepler, ilgili optimum sistemin seçilmesinde büyük rol oynar.

Karton tașıyıcıların ișlenmesi

Karton tașıyıcı temelindeki skin ambalajlar, MULTIVAC termoform makineleri ve hazır tabak kapatma makineleri ile üretilebilmektedir. Hazır tabak kapatma makinesinde karton kesitleri ișlenirken, termoform makinesinde rulodan çıkan malzeme kullanılabilir ve böylece bu teknoloji biçimlendirmeye göre çok daha esnektir. Rulodan çıkan malzemenin ișlenmesi ile belirgin verimlilik avantajları ortaya çıkar.

Formlanabilen kağıdın ișlenmesi

Ayrıca formlanabilen kağıttan MAP ve skin ambalajlar da gerçekleștirilebilmektedir. Burada farklı gramajlı ve farklı fonksiyon katmanları olan kağıt ve karton kompozitleri kullanılmaktadır. Böylece standart modeldeki MULTIVAC termoform makinelerinde 20 mm’ye kadar olan derinliğe sahip boșluklar üretilebilir. Daha önce belirtilen ambalajlarda olduğu gibi, bu ambalaj da kullanımdan sonra türüne uygun olarak ayrıștırılabilir ve kağıt katman geri dönüșüm döngüsüne verilebilir.

Ali Suat Öz MULTIVAC Türkiye Genel Müdürü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.