Gastronomide “Hikaye satar”

Dunya Gida - - İçindekiler -

“Eat Brand Love” mottosuyla gastronomi dünyasının prestijli isimlerini ağırlayan Brand Week Gastro’da 22 panelde 46 konuşmacı gastronomi dünyasının sorunlarını değerlendirirken, değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak sektördeki değişikliklere dikkat çekti.

Kapital Medya tarafından, Dude Table partnerliğinde Zorlu PSM’de gerçekleștirilen ve 3 gün süren Brand Week Gastro’ya, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin ilham verici ve ilgi çekici konușmaları damgasını vurdu. Son yıllarda yıldızı parlayan gastronomi sektöründe fark yaratmak, bu alanda markalașmak, sosyal medyanın etkileri, sürdürülebilir gıda üretimi ve değișen tüketim alıșkanlıkları gibi konular gündem maddesiydi.

22 farklı panelde 46 konușmacı, gastronomi dünyasının sorunlarını değerlendirirken, değișen ve gelișen dünyaya paralel olarak sektördeki değișikliklere dikkat çekildi. Gastronomi pazarlamasının ilk kez konușulduğu etkinlikte; markalașma, iletișim stratejileri, yeme içme trendleri, sokak lezzetleri, yerel lezzetlerin Türk mutfağında önemi, teknolojinin ve sosyal medyanın gastronomiye yansımaları, kușakların beslenme alıșkanlıkları ve gastronomi üzerindeki etkileri gibi çok geniș bir yelpazede konular değerlendirildi.

İlk günün en ilgi gören panellerinden biri İstanbul Yiyecek İçecek Grubu Ortağı Șef’i Mehmet Gürs’ün konușması oldu. Grundig Ruhun Doysun panelinde söz alan Gürs ve Arçelik Pazarlama A.Ș. Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, ‘’Ruhun Doysun’’ projesi ile atık yönetiminin ve bilinçli beslenmenin önemini anlattılar. “Dünyayı Yașatmak için Böcek Proteini mi Vegan Olmak mı? Sürdürülebilir Beslenmeyi Bașlat” panelinde söz alan İyi Yașam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak; hava, toprak ve suyu korumanın yașamsal bir ihtiyaç olduğunu belirterek sürdürülebilir beslenme için yapılması gerekenleri anlattı. “İyi Beslen, Kendine İyi Bak” panelinde konușan Berrin Yiğit ise, doğru ve sürdürülebilir beslenmenin, dünya ekolojisine, insan sağlığına katkısını anlatırken dünya kaynaklarının ve gıdanın israfına dikkat çekti.

Ürünün hikayesi doğru ve etkileyici bir biçimde anlatılmalı

İkinci gün yeme içme sektörünün değișen ve gelișen yeni trendlerine, gastronomi dünyasından markalașmaya giden yolda markaların hikayelerine dikkat çekildi. Etkinliğin “Gastronomide Duygusal Pazarlama: Yemeğin ve İçeceğin Öyküsü” panelinde, Șef Burak Zafer Sırmaçekici, Yazar ve Yeme İçme Uzmanı Levon Bağıș, marka olabilmenin ve satıș yapabilmenin en temel maddelerinden birinin ürünün hikayesini son kullanıcıya doğru ve etkileyici bir biçimde anlatmak olduğunun altını çizdi. Peynir Dünya Turuna Çıkarsa panelinde, Pales Süt Ürünleri Kurucusu Lale Kuseyrioğlu, Antre Gourmet Kurucusu Neșe Biber, Antre Gourmet Kurucusu Berrin Bal, dünyada 150 milyar dolarlık peynir pazarı olduğunu belirterek, Türkiye’de yalnızca 150 milyon dolar peynir ihracatının gerçekleștiğinin altı çizdi. Global alanda peynir pazarında büyüyebilmenin en temel maddelerinden birinin ise çoğrafi ișaretleme olduğu belirtildi.

Brand Week Gastro’nun son gününe damgasını vuran panel, Șehre Yakın Yerel Üretim: Narköy paneli oldu. Panelde Nardane Kușçu, Ozan Kușçu ve Tuba Șatana, Narköy’ün șehre yakın yerel üretiminin, sadece yerellik odağı ile yapılmadığını aynı zamanda ekonomik olarak sürdürülebilir bir model olduğunun da altını çizdi. Aynı zamanda diğer dikkat çeken bir panel ise “Sokak Lezzetleri ile Markalașmak: Fine Dining Șeflerden Sokak Lezzetleri” paneli oldu. Panelde Cihan Kıpçak, Deniz Temel, Kaan Sakarya, Derin Arıbaș, Üryan Doğmuș gibi Türkiye’nin önemli șefleri, basit ama sevilen lezzetlerin katma değer ile markalașma sürecine etkisini ve sosyo ekonomik etki ile yükselen değer olan, sokak yemeklerinin önemine vurgu yaptı.

Brand Week Gastro, tadımlar, workshoplar, çeșitli markaların șovları ve lezzetli sunumlarla sona erdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.