72

İklim değişikliği konusunda dünyanın geleceğine yön verecek kararların alınacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi (COP24), 2-14 Aralık tarihleri arasında Polonya’da gerçekleşiyor. TEMA Vakfı yaptığı açıklama ile Türkiye’nin iklim değişikliği konusun

Dunya Gida - - Aralık 2018 -

Tüm dünyanın geleceğini ilgilendiren kararların alınacağı BM İklim Zirvesi, 2-14 Aralık tarihleri arasında Polonya’nın Katowice kentinde gerçekleșiyor. Zirve kapsamında Paris İklim Anlașması'nın hayata geçmesi gereken ilkelerinin karara bağlanması hedefleniyor. Paris İklim Anlașması’nın nasıl uygulanacağına dair detayların, prensiplerin, yöntemlerin netleștirileceği Kurallar Kitabına karar verilme- si gerekiyor. Son dönemde dünyanın karșı karșıya kaldığı en büyük tehlikenin iklim değișikliği olduğunu ifade eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Bașkanı Deniz Ataç, “İklim değișikliğinin etkilerini artık bugün yașıyoruz. Özellikle son dönemde yașanan kuraklık, seller, dolu gibi așırı hava olayları hayatımızı doğrudan ve olumsuz etkiledi. Eğer önlem almazsak bu etkiler artarak sürecek. Germanwatch tara-

fından zirve kapsamında yayımlanan Küresel İklim Riski Endeksi’ne göre Türkiye’de 2017 yılında olan așırı hava olayları toplamda 1,9 milyar dolar ekonomik hasara yol açtı. Ayrıca ülkemizde hava sıcaklıklarında hızlı değișmeler görülüyor. İklim modelleri gelecekte Türkiye ve çevresinde ortalama hava sıcaklıklarında önemli ve hızlı artıșların olacağını gösteriyor. Bu șekilde devam edersek sağlıklı suya ve gıdaya erișimin zorlaștığı, havanın ve denizlerin kirlendiği, tüm kıyı ve kara yașamının bozulduğu bir dünyada yașamak zorunda kalacağız. Tüm canlı yașamının birbirine bağlı olduğu düșünüldüğünde bu risklerden öncelikle biz insanlar etkileneceğiz” dedi.

Türkiye yapılabilecekler konusunda geç kalmıș değil

Türkiye’nin iklim değișikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında yer aldığını belirten Deniz Ataç, “Olumsuz tabloya rağmen halen geç kalmıș değiliz. Hükümetlerarası İklim Değișikliği Paneli Ekim ayında yayımlanan 1,5 °C Küresel Isınma Özel Raporu ile sıcaklık artıșının 2 °C yerine 1,5 °C’nin altında sınırlandırılması ile iklim değișikliğinin birçok etkisinin azaltılabileceğini ortaya koydu. Raporun yayımlanmasından kısa bir süre sonra İklim Zirvesi'nde bir araya gelen devletler, ısınmayı 1,5 °C’de tutmak için ulusal katkı beyanlarını gözden geçirecek ve bunun bașarılması için yapılması gerekenleri müzakere edecekler. 1,5 derece hedefine ulașabilmek için Türkiye’nin de iklim değișikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını azaltması ve 2050 yılı itibariyle sıfırlamıș olması gerekiyor. Polonya’da gerçekleștirilen İklim Zirvesi, Türkiye’nin bu konuda harekete geçmesi için iyi bir fırsat olabilir. Paris İklim Anlașması öncesinde verdiği ulusal iklim değișikliğiyle mücadele beyanı dahilinde artıștan azaltım sağlama gibi bir hedefi olan Türkiye’nin sera gazı azaltım taahhütlerini iyileștirmesi ve imzacı olan diğer 184 ülke gibi

Paris İklim Anlașması'nı onaylayarak yürürlüğe koyması gerekiyor. Türkiye bu yıl da Paris Anlașmasını onaylamadığı takdirde, geleceğin siyasetinin, ticaretinin ve ekonomisinin çerçevesini çizen ülkelerin dıșında kalacak, yön veren değil, izleyen olacak. Türkiye’nin bir an önce Paris İklim Anlașması’nı onaylayıp, iklim hedeflerini güçlendirerek küresel çalıșmaların liderleri arasında yer almasını talep ediyoruz. İklim değișikliği ile mücadele etmek için küresel ölçekte iklim finansmanına erișim ve fonlardan yararlanmak önemlidir. Ancak iklim politikamızın ekseni, Yeșil İklim Fonu’na erișebilmek için gelișmiș ülkeler listesinden çıkmaktan ziyade, iklim değișikliğine uyum ve sera gazı azaltımı çerçevesinde yerel ve ulusal çok boyutlu politikalar olmalıdır” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.