Açlıkla mücadele eden kişi sayısı bir yılda yüzde 4,6 arttı

Dunya Gida - - Aralık 2018 -

Dünya nüfusunun yüzde 50'den fazlası șehirlerde yașıyor. Uzmanlar; açlık, iklim değișikliği, gıda güvensizlikleri nedeniyle bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 80'e ulașacağını belirtiyor. Yiyecek talebini artıracak bu trend șehirlerin, mevcut gıda sistemlerinin bașa çıkamayacağı bir senaryo ile yüzleșeceğine ișaret ediyor. Yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz yıldan bugüne, açlıkla mücadele eden kiși sayısında yüzde 4,6 artıș yașandı. Dünyanın dört bir yanından 821 milyon kișinin açlıkla mücadele ettiği günümüzde uzmanlar, sürdürülebilir gıda üretimi ve sağlıklı beslenme alıșkanlıkları geliștirmenin açlıkla mücadelede önemli rol oynadığını söylüyor.

Dünyada gıda ve beslenmeye ilișkin sorunları analiz etmek ve somut çözüm önerileri geliștirmek amacıyla kurulan Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), Milano Belediyesi ve Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP), Milano'da 9'uncusu gerçekleștirilen Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu'nda șehirlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulașmadaki rolünü analiz etmek için birçok uluslararası uzman ve yetkilinin katkılarıyla gerçekleștirilen "Gıda ve Șehirler" araștırmasını yayımladı.

Dünyanın farklı bölgelerinden 7 büyük șehrin (New York, Rio de Janeiro, Milano, Ouagadougou, Tel Aviv, Seul ve Sydney) sürdürülebilir kalkınma, gıda israfı ve açlığa karșı aldığı önlemlerin vaka çalıșması olarak incelendiği “Gıda ve Șehirler” araștırması, büyük șehirlerde hayata geçirilen sürdürülebilir uygulamaların Birleșmiș Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulașmada büyük katkıları olabileceğini kanıtladı.

“Gıda ve Șehirler” araștırması, dünyanın dört bir yanından 70'in üzerinde uzman ve șehir yönetimi üyesinin iș birliği ile gerçekleștirildi. Birleșmiș Milletler’in 2030 yılı için öngördüğü 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine ulașmak için küresel düzeyde uygulanabilecek çözümler öneren araștırma çerçevesinde, büyük popülasyona sahip 7 șehirdeki gıda ve beslenme sorunlarını çözmek için hayata geçirilen sürdürülebilir uygulamalar paylașıldı.

Araștırmanın küresel çapta fikir alıșverișini teșvik etmesini umduğunu söyleyen BCFN Vakfı Araștırma Programı Yöneticisi Marta Antonelli; “Gıda üretimi ve tüketimi, iklim değișikliğini de doğrudan etkiliyor. Bu yüzden sürdürülebilir gıda üretimini iyileștirmek ve doğru beslenme alıșkanlıkları edinmek için acele etmeliyiz. ‘Gıda ve Șehirler’ araștırması; siyasi liderlere ve sektör yetkililerine, gıda üretimini daha sürdürülebilir hale getirmek için yapılması gereken değișiklikler hakkında tavsiyelerde bulunuyor. Șehir yönetimlerinin yeni gıda ve beslenme uygulamalarına ilișkin bilgi paylașarak,

șehir sakinlerini karar alma sürecine dahil ederek ve çevresel sorunlara yönelik somut çözümler üreterek gıda ve beslenme sürdürülebilirliği konusunda bir rehber rolü üstlenmesi gerektiğini düșünüyoruz” dedi.

Büyük șehirlerde yürürlüğe giren sürdürülebilir uygulamaların incelendiği araștırmada, Sidney’de nüfusun yüzde 8,5’inin yiyecek alacak maddi duruma sahip olmadığı için açlıkla mücadele ettiği belirtildi. Sidney Üniversitesi ve New South Wales Canberra Üniversitesi, bu sorunu çözmek için özel sektör ile iș birliği yaparak FoodLab Sydney projesi üzerinde çalıșmaya bașladı. Sürdürebilir sistemler ile gıda üretimi yapan șirketleri destekleyen proje, her sosyal sınıftan insanın gıdaya erișimini kolaylaștırmayı amaçlıyor.

Araștırmaya göre Güney Kore’nin bașkenti Seul’de Eco School projesi ile gençlerin sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erișiminin kolaylaștırılması hedeflendi. Șehirdeki 705 bin öğrencinin sürdürülebilir gıdaya erișimini kolaylaștırmak için 2011’de yürürlüğe giren projeye bugüne dek 2,5 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.

Çevresel sürdürülebilirliğin lideri olarak gösterilen Tel Aviv’de ise insan sağlığı ve çevreyi korumaya yönelik çözümler bulmayı amaçlayan Bon Appetite programı, 2016’da yürürlüğe girdi. Programla birlikte Tel Aviv’de yer alan 38 alıșveriș merkezinin çatı katı, hidroponik teknoloji desteği ile ekime uygun bahçe olarak kullanılmaya bașlandı.

6 ayda 840 ton gıda tasarrufu sağlandı

New York, sürdürülebilir kalkınma çalıșmalarına restoranlarla bașladı. Șehirdeki restoranlar ve gıda perakendecilerinin trans yağ kullanması yasaklandı; menülerde yer alan her yemeğin kalori miktarının yazılması kural haline getirildi. Milano’da ise gıda israfını azaltmaya yönelik farklı yaptırımlar yürürlüğe girdi. Çöpe atacağı yiyecekleri yardım derneklerine bağıșlayan insanlardan %20 daha az vergi alınarak 6 ayda 840 ton gıda tasarrufu sağlandı. Rio de Janeiro ve Ouagadougou’da ise tarıma ve çiftçiye yatırım yapılarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulașılması hedefleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.