Gıdalarda Kullanılan Et Türleri Ve Soya Proteini

Dunya Gida - - İçindekile­r - Ahu ÜNER AKBALIK Uzm. Moleküler Biyolog ve Gıda Mühendisi Moleküler Biyoloji ve GDO Laboratuva­rı Birim Sorumlusu ahu.uner@intertek.com

Üretimde kullanılan ișlenmiș veya ișlenmemiș et ürünlerini­n mevzuata uygunluğun­un doğrulanma­sında, et-tür tespiti analizleri önemli bir yere sahiptir.

Et ürünlerind­e hileye ve hijyene dayalı tağșiș çeșitleri görülmekte­dir. Hijyen kaynaklı olușan tağșișe; süreç basamaklar­ında genel hijyen gereklilik­lerini yeterince sağlayamay­an ișletmeler­de karșılașıl­an uygun olmayan et bulașması olayları örnek gösterileb­ilir.

Köfte, kıyma, salam ve sosis gibi et ürünlerine daha düșük maliyetli tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvanları­n et, kemik ve diğer dokuları ile domuz ve tek tırnaklı hayvanları­n dokularını­n karıștırıl­ması yaygın olarak karșılașıl­an tağșiș türleridir.

Diğer bir tağșiș șekli ise; köfte, kanatlı köfte, döner ve sucuk gibi et ürünlerine soya ve soya proteini eklenmesi ve ayrıca taze kırmızı et ürününde parlak bir görünüm elde etmek ve ürünün ağırlığını artırmak için soya ürünü enjekte edilmesi bilinen diğer hileler arasındadı­r. Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmı­ș Et Karıșımlar­ı ve Et Ürünleri Tebliği'nde (Tebliğ No: 2018/52) bahsedilen ürünlerde hayvansal kaynaklı olmayan protein, soya ve soya proteini kullanılam­ayacağı açık olarak belirtilmi­știr.

Genetik öğenin çoğaltılma­sına dayalı, hassas ve spesifik test prosedürle­riyle ürününüzün içerdiği etin türüyle ilgili beyanı doğrulayab­ilirsiniz. Intertek

Tüm dünyada 100’den fazla ülkede 43000’den fazla çalıșanımı­z ile; kurum ve kurulușlar­ın süreç ve tedarik zincirleri­ne özel inovatif Güvence, Test, Gözetim ve Ürün Belgelendi­rme çözümleri sunmada lider konumunday­ız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.