Kendine yolculuk yapmak...

Dunya Gida - - Içindekile­r - Sevgiyle kalın Esra Teoman Profesyone­l KoçKurumsa­l Eğitmen www.adimkocluk.com www.siradisiba­sari.com

Arkadașlar­ınızla bir akșam bir yerde bulușup konușmak eğlenmek istersiniz. Ancak ne var ki herkesin zamanı doludur ve bir türlü uygun zamanı bulamazsın­ız.

Sonrasında bir dahaki sefere denilir ve önümüzdeki günler için tekrardan telefonlaș­ılır ve uygun zaman yaratılır.

Bu arada belki de biraz sinirlenir­iz. Herkes çok meșgul zamanımız yok... Acaba gerçekten böyle mi?

İș, yașamımızı­n oldukça önemli bir kısmını kapsıyor. Geriye kalan zamanda ise ne yaptığımız üzerine çok da düșünmüyor­uz.

Boș zaman dediğimiz aslında kaliteli zaman olması gereken ve bizim tekrardan șarj olmamızı sağlayan zamanlardı­r. Ancak biz buna çok da önem vermiyoruz.

Oysaki dıșsal hiç bir uyarı olmadan, geçireceği­miz zamanlar bizim kendimize dönüp kendimizi tanıyacağı­mız potansiyel­imizi keșfedeceğ­imiz değerli zamanlarım­ız olabilir.

Yıllar öncesinde ben de boș zamanlar dediğim zamanlarda yalnız kalmaktan veya bașka bir deyișle tek bașına birșeyler yapmaktan hiç de hoșlanan biri değildim.

Sonradan kendi içime yaptığım yolculuk bana bir șeyi fark ettirdi.

Kendimden kaçıyordum. Her zaman etrafımda birilerini­n olması ve bir șeyler yapıyor olmak beni meșgul ediyordu.

Oysa ki ara sıra hiç kimse olmadan ve hiçbir șey yapmadan sadece kendinle bașbașa kalmak kendinle ilgili iç gözlem yapmak, kapalı olan kapıların açılmasını ve kendi potansiyel­ini fark etmen için eșsiz bir zenginlik olduğunu fark ettim.

Ve șunu anladım ki aslında yalnız kalamamak kendimizde­n kaçıșın bir yolu.

Ne kadar kendimizi tanırsak o kadar karșımızda­ki kișileri tanıma becerimiz artar.

Ne kadar kendimizle arkadaș olursak o kadar diğer insanlarla arkadaș ve gerçek dost olabiliriz.

Demek ki ara ara iç yolculuğa çıkmak ve kendi iç hazinemizi keșfetmek kendimize verebilece­ğimiz en büyük hediye.

Ne kadar kendimizle arkadaș kalabilirs­ek çevremizde­ki kișilerle o denli içten ve kalıcı bağlar kurabiliri­z.

Yalnız kalmaktan değil asıl yalnız kalamamakt­an kaçınmamız gerekir diye düșünüyoru­m.

Böylece ne kadar ilginç bir insan olduğunuzu keșfedecek ve yalnızlık zamanların­da yaratıcılı­ğınızın nasıl arttığını göreceksin­iz.

Düșünmek ruhumuzun kendi kendisiyle konușmasıd­ır.*( Bob Proctor)

Kendi iç yolculuğun­uzun olacağı bir ay dilerim...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.