“Gayrimenkulde oyunu küresel oynamalıyız”

Dunya Insaat - - Haberler -

Menkul kıymetleştirmenin gayrimenkul sektörüne kurumsallık ve yeni yatırımlar getireceğinin altını çizen BYY Finans Kurucu Ortağı Bekir Yener Yıldırım, “Taşınmazlar donuk varlıklardır. Donuk varlıkları likit bir varlığa çevirmek her zaman kolay değildir. Ancak bir gayrimenkulü menkul kıymet haline getirdiğinizde likit hale getirebilir, tamamı yerine kısmi satış gibi işlemlere, farklı bir finansman türüne erişebilir, finansal seçenekler yaratabilirsiniz. Bugün ülkemizde eksikliği hissedilen, arzu edilen gayrimenkul finansmanı düzeyi, menkul kıymetleştirmenin tüm unsurlarıyla yakalanacaktır. Bugün bir gayrimenkulünü kolaylıkla menkul kıymetleştirebilen, bu şekilde taşınmazlarını dolaylı olarak satabilen bir ekonomi, bir gayrimenkul pazarı, oyunu küresel oynayabilen bir sektörü ifade eder. Bu da dünyanın her yerinde iş yapabilen ve dünyanın her yerinden gayrimenkullerine yatırım alabilen bir ülke demektir. Taşınmaz menkul kıymetleştirmesi arkasındaki hukuk, değerleme, güven, doğru getiri hesabı, etkin gayrimenkul ve proje yönetimini de içerir. Gayrimenkul yatırım fonlarını basit bir araç, vergisel bir teknik veya salt finansal bir operasyon olarak görmek tabloyu eksik değerlendirmektir” diye konuştu.

“GYF büyüklüğü beş yılda 30 milyar TL'ye ulaşacak”

SPK'dan ihraç belgesi izni almış, bir başka deyişle gayrimenkul yatırım fonunu yatırımcılara satmaya hazır 30'un üzerinde Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) bulunduğunu kaydeden Yıldırım, “Bu fonlardan yaklaşık 15'inde yatırımcı veya yatırımcılar mevcut. GYF'lerin şu an toplam büyüklüğü ise yaklaşık 3,1 milyar TL. Mevcut fonların hangi tür gayrimenkullere yatırım yaptığına baktığımızda ofis, konut ve diğer araçlar şeklinde bir sıralama görüyoruz. Söz konusu toplam fon büyüklüğünün beş yıl içinde 30 milyar TL'ye ulaşmasını, ofis ağırlıklı yatırım tercihinin sürmesini, endüstriyel gayrimenkullerin, öğrenci evleri, sağlık tesisleri ve otoparkların ağırlığının artmasını bekliyoruz. Özellikle bireysel emeklilik fonlarının gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapmaları gerekliliğine dair düzenleme GYF'leri büyütecek” dedi.

“Dünyada GYF büyüklüğü 17 trilyon dolar”

Dünyada global standartlarda 40'a yakın ülkede gayrimenkul yatırım fonları düzenlemesinin mevcut olduğunu belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sayı hızla artıyor. Gayrimenkul yatırım fonlarının portföy büyüklüğünün en yüksek olduğu ülke ABD. Dünyada GYF kültürü ve uygulamasının en gelişkin olduğu ülkeler ise ABD, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Suudi Arabistan. GYF'lerin büyüklüğünün dünyada 17 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bugünkü kur üzerinden hesaplandığında Türkiye'deki GYF'lerin toplam büyüklüğünün dünyadaki fonlar içindeki payının yüzbinde 2 civarında olduğunu görüyoruz. Bu bir yandan Türkiye'deki GYF pazarının henüz çok küçük olduğunu, ancak ülkemiz açısından çok büyük bir potansiyelin de mevcut olduğunu gösteriyor. Türkiye gibi gayrimenkulün son derece önemli bir araç olduğu bir ülkede GYF'lerin yavaş da olsa büyük yatırım tutarlarına ulaşmasına beklemek rasyoneldir. Ülkemiz gayrimenkul ve finans piyasasının altyapısı bunun altından fazlasıyla kalkacak güçtedir. Önemli olan yatırımcıya güven verecek menkul kıymetleştirme ortamının sürekli iyileştirilmesi ve doğru, güvenli ve getirisi yüksek ürünlere yoğunlaşılmasıdır.”

“Çıkış yolu menkul kıymetleştirme”

Gayrimenkulle ilgili yan hizmetlerde, taahhüt işlerinde, zor bölgelerde konut üretme deneyiminde, altyapı ve yap işlet devret projelerinde Türk firmalarının önde, tanınır ve rekabet gücü olduğunu ifade eden Yıldırım, “Dolayısıyla bunun finansmanını, değerlemesini, proje ve tesis yönetimini, mimarisini, satışını, arazi yönetimini ve yabancıya satışta güven sağlayıcı teknikler uygulama gibi tüm ekosistemini daha da geliştirelim, dünya markası yapalım. Bütün bunlar bu piyasanın daha da kurumsallaştırılması demek. Bunun dışında en üst sıralarda bir global oyuncu olma yolu görünmüyor. Örneğin şu an acilen arz fazlası gayrimenkulleri menkul kıymetleştirip finansal sisteme sokabiliriz. Bugün altyapımız da, insan kaynağımız da, vergi sistemimiz de buna uygun. Doğru ürünü doğru pazara sunmak burada kilit unsur. Gayrimenkulde son dönemde kısmi olarak kaybedilen güven ve arzu edilen kurumsallaşmanın menkul kıymetleştirmeyle de geleceğine inanıyoruz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.