İşin başında siz olsaydınız nelere öncelik verirdiniz?

Dunya Tekno Trend - - İŞ DÜNYASINDA EĞİLİMLER -

Bir yüksek teknoloji enstitüsü kurar, atılım yapılan şirketlere bağlardım.

Enstitünün işyerleriyle aynı bölgede olmasını, organik bağ kurulmasını sağlardım.

Meraklı ve ilgili bilim insanlarını ve araştırmacıları bu enstitüde toplardım

Bilim ile uygulamanın iç içe geçmesini sağlar; enstitülerde bilimsel gevezeliğe izin vermezdim.

Yatırımlarda rekabet edebilir ölçek, rekabet edebilir teknoloji ve küresel erişebilirlik ilkesine titizlikle uyardım.

Esnek ve proje-odaklı programlarla enstitüde insan kaynağını yetiştirmeye özel önem verirdim.

Üniversitelerin yüksek teknolojiyle ilgili birimlerinin güncelleşmesini sağlardım.

Ülkenin en gelişmiş, ekosistemi olgunlaşmış bölgelerinde yüksek teknoloji içeren yatırımların yapılmasını kolaylaştırır ve desteklerdim.

Yüksek ve ileri teknoloji konusunda haber yazan medyanın ihtisaslaşmasını destekler, bunun önemi konusunda kamuoyunu da bilgilendirirdim.

Firmaların ne yaptıklarını anlamak önemli, ama daha da önemlisi ne yapması gerektiğidir. Bu konuda bütün kolaylaştırıcı önlemleri alır; yeni ve yaratıcı destekler geliştirirdim.

İş dünyasının rekabet öncesi işbirliğindeki eksiklikleri tamamlar, bu engelleyici tutumu yok eden önlemler alırdım.

Teşvik sistemini kayıt altına alır; öngörme ve önlem almayı, ödünsüz gözetim ve denetimi birlikte yapar, gelişmeleri bir “seferberlik” anlayışı ile izler ve yönlendirirdim.

Teknolojinin algoritma kodlama, yazılım, yaratıcı fikirler, büyük veriyi değere dönüştürme konusunu geleneksel anlayışlarla yürütmez, onları da seferberlik anlayışı ile ele alırdım.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.