5G ve “problem çözme”nin önemi

Dunya Tekno Trend - - TEKNOLOJİ GÜNDEMİ - RÜŞTÜ BOZKURT rustu.bozkurt@dunya.com

Teknolojik alanda ne gibi gelişmeler olduğuna ilişkin bilgilendirmeler toplumun farkındalık düzeyini yükseltme beklentisi nedeniyle önemlidir. Daha da önemlisi, teknolojik gelişmelerin yaşamımızı nasıl etkileyeceğine ilişkin zihni modeller ve benzetimlerle hayatın gerçeklerine uygun beklenti oluşturmasıdır.

Teknolojik gelişmelerin insan yaşamına etkilerini gözeterek, mobil iletişimdeki 5G standardının ekonomide temel değerlerden biri olan “problem çözme” konusuna ne gibi etkiler yapabileceğini tartışalım.

Bir ekonomik değer olarak “problem çözme”, “kalite”, ” çeşitlilik” “maliyet düşürme” gibi ağırlıklı olan ilk 4 değerden biridir. Uygulamacılarla yapılan araştırmalara göre toplam ekonomik değerler içinde yüzde 6’ya yaklaşan bir ağırlığı vardır.

“Problem çözme” konusuna mobil iletişimde 5G standardının hangi bağlamlarında dikkat etmeliyiz?

1. 5G’nin bağlantı, iletişim ve işbirlikleri potansiyeli, problemlerin kaynağına inmek için eleştirel düşünce, özgür ortam ve özgün sonuçlar üretme düzeyini yükseltecektir.

2. Her alanda ve her anlamda, güven sorunu önemli olacaktır. Korku, endişe ve kaygı yaratan ortamlarda özgür ve özgün düşünce sınırlanacağı için 5G’nin bağlantı, iletişim ve işbirlikleri potansiyellerini yeterince öngörülmesini engeller, kaynak israfına yol açar.

3. 5G standardınının yaratacağı hız ve esneklik, iş yaparken “fizibilite-odaklı” çalışabilmemiz için analitik yetkinliği geliştirici bir ortam ve iklime ihtiyaç duyacaktır. Alışkanla yönetim yerine analizle yönetim, büyük verinin ehlileştirilerek ayıklanması, işe yarar verilerden yeni bir ürün ve yeni bir iş yapma metodu üretilmesi merkez düşünce olma özelliğini pekiştirecektir.

4. 5G sistemi bir yarı iletken teknolojisinde gelişme olduğu için, yeni bir çekirdek teknoloji ve onu tamamlayan bir altyapı ağı demektir. Teknolojinin insanlara dokunması için gerektirdiği altyapı yatırımlarını bir bütün içinde algılamadan etkili uyum yaratmak güçtür.

5. 5G sisteminin daha önceki mobil iletişimi aşan, bağlantı, iletişim ve işbirliklerini farklı boyutlara taşıyan yapısı, yeni bir “ekosistem” oluşturacaktır. Ekosistem bağlamında, bağlı ve bağımsız değişkenlerin ne olabileceğini, nasıl bir ağ yapısı ve platform yapıları oluşturacağını bilmeden “5G aşamasının problem çözme potansiyelini” doğru okumamız ve anlamamız mümkün değildir.

6. 5G standardı, büyük veri ölçeğini büyütecek, büyük sayılar yasası gereğince insan davranışları dahil "olasılık hesaplama"yeni boyutlar kazanacaktır. Olasılıkların daha gerçekçi belirlenmesi, “belirsiz alanı” ile “risk alanı” saptamada yeni olanaklar yaratacaktır. Bu açıdan bakıldığında “problem çözme performansını” destekleyecek algoritmaların üretilmesi hayati önem kazanmaktadır.

7. “Problem çözmede hız ve esneklik” 5G standardı ile birlikte önemli bir ihtiyaç haline gelecektir. Bu açıdan, daha başından 5G teknolojisinin çekirdeği olan yarı iletken teknoloji bağlamı, mobil iletişim ağlarının gerektirdiği yatırımlar bir bütün içinde değerlendirilir; teknolojik gelişmeyi yakalama, üretme konusunda adımlar atılırsa etkili bir uyum, verimli bir problem çözme geliştirilebilir.

5G teknolojisinin önemini kavramak yeterli değildir. O teknolojinin günlük yaşantımızda “problem çözmeye” ne gibi etkileri olacağı üzerine kafa yormak da gerekir. Faruk Ünal Hoca’nın dediği gibi, “Ne kadar problem çözersen, o kadar varsın!”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.