5G zihinsel “hız, esneklik ve çeviklik” gerektirecek

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - RÜŞTÜ BOZKURT rustu.bozkurt@dunya.com

Çok tekrarladığımız tanıma dönelim: Teknoloji, insanların çıplak gücüyle yapamadıklarını, akıllarını kullanarak buldukları araç ve metotlarla yapmasıdır.

Teknolojik gelişmeler, sosyal, zamansal, mekansal, deneysel ve psikolojik mesafelerin yeniden tanımlanmasına yol açmakta; büyük teknolojik dönüşümler yaşam biçimlerimizi ve yaşam tarzlarımızı önemli ölçüde dönüştürmektedir.

Yarı iletken teknolojileri, daha önceki teknolojilerden nitelikte de ayrılmaktadır. Daha önceki teknolojiler insanların kas gücünün uzantısı iken, yarı iletken teknolojiler insanın zihin gücünün uzantısı olarak daha büyük potansiyellere sahiptir. Özellikle sayısal teknolojilerin temel yapısı, veriyi değer üretmenin başlıca kaynağı haline gelmiş, topraktan fabrikaya geçen gücü, veri ve bilgiye taşımıştır.

Katlanarak büyümenin etkileri

Yeni teknolojinin temel özelliklerinden biri de hızıdır. Daha önceki teknolojik doğrusal büyürken, bugünün teknolojilerin üstel büyümesi,”hız, esneklik ve çeviklik” ihtiyacını artırmaktadır.

4G teknolojisinde saniyede 100 megabit yükleme ve indirme yapılabilirken, 5G’nin bu kapasiteyi 1000 megabite çıkarması, bağlantıları artıracağı gibi, iletişim ve işbirliklerini daha ileri boyutlara taşıyacağının kanıtıdır.

5G teknolojisi temas yaygınlığını artıracaktır. Bilgili ve temas halinde halkın toplumsal enerjisi, gelecek 10 yılda kalkınmanın temel itici gücünü oluşturacaktır.

Bağlantıların alabildiğine artması, akıllı ve bağlantılı ürünlerin yaygınlaşması, her şeyin interneti (IoT) ile ulaşabilirlik ve erişebilirlikler, doğası değişen çok değişik mal ve hizmeti elimizin menzili altına sokması, karar verirken hız, esneklik ve çeviklik ihtiyacını da çığ gibi büyütmektedir.

Hız, esneklik ve çeviklik ihtiyacına yatırım yapmayan toplumlar, hem kendi içlerinde birbirini anlama konusunda sorunlar yaşayacak; hem de küresel toplumu anlama ve ona göre davranabilmeye yönelik çözümler üretmede sorunları büyütecektir.

5G standardının yaratacağı yeni toplumsal ilişkilerin önündeki en büyük engel, geçmişten getirdiğimiz önyargılar, yerleşik doğrular, ka- lıp düşünceler, kör inançlar ve ezber olacaktır.

5G standardının yaratacağı hız ve esneklik ihtiyacını anlayan, ihtiyacın içeriğini bilen, olası gelişmeleri öngören toplumlar fırsatları daha iyi değerlendirecek; tehlikeleri de daha düşük maliyetle savuşturacaktır. 5G standardının yaratacağı ekosistemi etkin değerlendirenler öne geçecektir.

Zihinsel hızın artırılması, 5G mobil iletişim standardının hakim olduğu aşamanın en önemli gündem maddesi olacak. Zihinsel hız, zihnin genetik özellikleri kadar öğretilmiş gerçeklikleriyle de ilgili. Eğer bir toplum 5G mobil iletişim standardının geçmişle bağını, bugünle etkileşimini, geleceği yönlendirme gücünü iyi bilir, derinliğine anlarsa hızlı refleks verir. Bu noktada toplumda uzmanlığın artmış olması, hızlı değişme nedeniyle, hızlı karar vermeye de yardımcı olur.

WSJ’nin ilanları

5G standardının olası etkileri üzerine düşündüklerimizi yazılarla paylaştığımız bu süreçte ABD’de WSJ gazetesindeki ilanlar dikkat çekici biçimde bu alana yoğunlaştı. 5G konusunda yapılan değişik etkinliklerin tam sayfa ilanların sayısı arttı. WSJ’de 27 Eylül 2018’de yer alan ilanda, çoğu insanın 5G'nin sadece “hızları artırmasıyla” ilgilendiğini; oysa “gerçekliğin çok daha heyecan verici” olduğu belirtiliyordu. 5G’nin iş yaşamında büyük bir sıçramanın adı olduğunun altı çiziliyordu. 5G standardının potansiyeli, hızı, kapasitesi, kapsayıcılığı ve yoğunluğunun olası etkilerine gönderme yapılıyordu: Mobil iletişimde hizmetlerin, deneyimlerin ve uygulamaların yaratacağı yeni bir “iş modeline” yöneliş anımsatılıyordu.

Bir sonraki yazımızda, teknolojinin toplumsal yaşamı değiştirmesini, 5G mobil iletişim standardının da “girişimci ruhun beslenmesi”, “birbirini anlamanın yaygınlaşması”, “bilgi sistemlerinin erişebilirliği artırması”, “merak ve hayal kuran neslin” yetiştirilmesi üzerindeki olası etkilerin neler olabileceğine değineceğiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.