“Endüstri 4 Biz 0” olmasın!

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA -

Teknoloji hızla değişiyor, ekonomi kırılganlığını sürdürüyor, tüm dünya büyüme ve refahın yeni yollarını arıyor. Endüstri 4.0 ise üretimin yeni doğasını belirleme işlevini yerine getiriyor. Geleceğe yönelik stratejiler geliştirirken teknolojinin ve üretimin birlikte ilerlediği bu endüstriyel dönüşüme yenik düşmemek, rekabet etme gücünü yitirmemek için bilinmesi gerekenler neler olabilir?

Dünya Ekonomik Forumu, 2018 Küresel Rekabet Raporu’nu yayınladı. Kurumlar, altyapı, bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum, makroekonomik istikrar, sağlık, yetenek, ürün piyasası, işgücü piyasası, finansal sistem, piyasa büyüklüğü, hareketlilik ve yenilik üretme gücü adımlarından oluşan rapor, bu yarışın nasıl önde gö- türülebileceğine ışık tutuyor.

Rekabet gücünü yaratmak

Daha hızlı büyüme ve ekonomik dalgalanmalara dayanıklılık için, verimlilik odaklı hareket etmek gerekiyor. Elbette bu hareket tarzı için gelir düzeyi belirleyici bir faktör olsa da, yukarıdaki adımlardan yalnızca birinde zayıf olmak dahi ülkeleri bu yarışta geriye düşürebiliyor. Bu nedenle çok yönlü ve terzi işi bir strateji geliştirerek temel rekabet gücüne sahip olmak son derece önemli görünüyor.

Güçlü kurumlar, güçlü altyapı ve hesap verebilirliği yüksek bir finansal sistem… Bu yarışta gerçekten var olmak bu saydıklarımızı birer arzu nesnesi olmaktan çıkarıp, zorunluluklar olarak yeniden önümüze koyuyor.

İyi ekonomi, güncel teknoloji ve güçlü sosyal yapı

Teknolojik dönüşümün şafağında toplumsal yapıları ve elbette refahı gözden çıkarmak söz konusu dahi olamaz. Çünkü yeni düzende rekabet edebilmek için en önemli faktörlerden biri olarak, dönüşüm stratejilerini uygularken itici güç olacak insanların mücadele gücüne sahip olması ve sürece inanması gerekiyor.

Kitleleri koruma adı altında konvansiyonel sayılabilecek bazı işleri ve bazı ürünleri korumaya çalışmak, dönüşüm sürecinde çok da iyi bir fikir değil. Bunun yerine yeni politikalar belirlemek, güvenliği sağlamak, işgücüne yatırım yapmak, vergi sistemi üzerine yeniden düşünmek gerekiyor. Yeni bir sosyal refah deneyimi tasarlamak Endüstri 4.0 uyumluluğu için temel bir koşul.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.